Bærum kulturhus

Enheten har ansvaret for at kommunen stiller riktige tekniske krav for kommunens bygg, og at det velges gode løsninger for utforming av fremtidens bygg

Fungere som faglig støtte for hele Eiendom og andre tjenestesteder i kommunen med kompetanse innen aktuelle og prioriterte fag

  • Sette krav til systematikk på FDV-dokumentasjon
  • Være eier av og forvalte kommunens FDV-system
  • Inneha nødvendig kunnskap for å sikre at tekniske krav er i henhold til lover, forskrifter og normer
  • Være pådriver for innovasjon i tilknytning til kommunens bygg
  • Legge premisser for å skape sikre, smarte og klimakloke bygg (nye og eksisterende)
  • Sikre god økonomi i hele byggets levetid (LCC)
  • Bidra til at kommunens bygg er funksjonelle, fleksible, robuste og fremtidsrettede

Enheter i Eiendom

Kontaktperson Byggkompetanse og utvikling