Fornebu

Bolig er en avdeling under enheten Eiendomsforvaltning

Kontaktinformasjon Boligbistand i Helse og Sosial

E-post
boligbistand@baerum.kommune.no
Telefon
67 50 75 00

Bolig er eiendomskoordinator overfor Husbanken for tilskudd og lån til omsorgsbygg og velferdsboliger.

Bolig legger frem plan for realisering av boligbehov for styringsgruppa, fordelt på enkeltkjøp, utbyggingsprosjekter og andre samarbeidsmodeller med private. Vi anskaffer enkeltboliger i tråd med vedtatt plan, og rapporterer samlet på alle investeringer innenfor bolig, inkludert byggeprosjekter og samarbeidsprosjekter.

For spørsmål vedrørende leieforhold av kommunal bolig, se kontaktinformasjon til Boligbistand i Helse og sosial.

Boliger til unge under 35 år

Enheter i Eiendom

Kontaktperson Bolig