Byggherre i Eiendom Bærum kommune

Enheten har det overordnede ansvaret for planlegging og gjennomføring av alle kommunens byggeprosjekter.

Vårt mål er å skape gode, funksjonelle og rasjonelle bygg for våre innbyggere, samtidig som vi har et høyt fokus på å være innovative, fremtidsrettede og klimakloke.

Vi har ansvar for en omfattende og variert portefølje, bestående av prosjekter innenfor skole, barnehage og idrettsbygg, omsorgsboliger og sykehjem. Bygg og prosjekt sikrer kommunale investeringsprosjekter hele veien fra A til Å, det vil si fra idé til utvikling, ferdigstillelse og drift.

Enheter i Eiendom

Kontaktperson Bygg og prosjekt