Renhold

Renhold sikrer kostnadseffektiv og kvalitetsmessig renhold av kommunens bygg.

Enheten sørger for å utføre renhold på kommunens formålsbygg og på bygg hvor kommunen har kommunale tjenester. På bo- og behandlingssentre er det egne ansatte renholdere på bygget som utfører renholdet.

Vi ivaretar kundenes behov for gode og effektive lokaler til avtalt kvalitet og lavest mulig kostnad, for å skape best mulig rammevilkår for kundenes virksomhet over tid.

Renhold leverer tjenester i henhold til kvalitetsstandarden NS-INSTA 800/810 (Nordisk renholdsstandard).

Enheter i Eiendom