Fornebu

Grunneiendom og marked forvalter og utvikler kommunens grunneiendommer, og har ansvar for de kommersielle leie- og festeforholdene.

Enheten ivaretar Bærum kommune som grunneier, og står for inn –og utleie av næringsarealer av egeneide bygg. Dette gjelder ikke leie av arealer på skoler og barnehager.

Grunneiendom og marked foretar arealoverføringer, makeskifte, strategiske kjøp og salg (unntatt boliger) og ivaretar kommunens posisjon og eiendomsverdier i områdeutvikling. Vi representerer også kommunen i kommersielle samarbeidsmodeller.

Enheter i Eiendom

Bli med og sett spor

Kontakt konstituert enhetssjef for Grunneiendom