Fornebu

Enhet Grunneiendom ansvarsområde;

  • Representere Bærum kommune som grunneier/tomteeier
  • Forvalter Bærum kommunes eiendoms- og tomteportefølje
  • Ansvarlig for kjøp og salg (gjelder ikke leiligheter).
  • Bortfeste og utleie av ubygd eiendom til private

Enheter i Eiendom

Bli med og sett spor

Tjenesteleder Grunneiendom