Fornebu

Grunneiendom og marked forvalter og utvikler kommunens grunneiendommer, og har ansvar for de kommersielle leie- og festeforholdene.

Enhetens mål er å forvalte kommunens eiendoms-/tomteportefølje som grunneier.

Ansvarlig for kjøp, salg av fast eiendom med unntak av boliger som tilhører Enhet Bolig.

Enheter i Eiendom

Bli med og sett spor

Tjenesteleder Grunneiendom