Storøya skole

Eiendomsforvaltning har ansvaret for å sikre funksjonelle, energigjerrige og kostnadseffektive lokaler til kommunens tjenester.

Eiendomsforvaltning har som hovedmål å ta vare på kommunens eiendommer gjennom kostnadseffektiv og miljøvennlig drift, og utvikling i tråd med kommunens fremoverlente eiendomsstrategi. Vi arbeider med et konstant fokus på optimalisering av eiendommenes verdi og med tett oppfølging overfor brukerne av byggene.

I enheten arbeider dyktige forvaltere og fagpersoner med spisskompetanse innen aktuelle fagområder og FDVU systemer, som har ansvaret for at byggene til enhver tid er funksjonelle og formålstjenlige. Gjennom dialog med brukerne definerer de ansatte i enheten behov for blant annet oppgraderinger og utvikling av bygningsmassen i takt med brukernes behov. Enhetens ansatte representerer også kommunen i ulike regionale og nasjonale fora og nettverk knyttet til drift og utvikling av eiendom

Enheter i Eiendom

Kontaktperson Eiendomsforvaltning