Midlertidig forbud mot enkelte byggetiltak er opphevet etter vedtak om ny Kommuneplanens arealdel 21. juni 2023. Bestemmelser i ny kommuneplan erstatter byggeforbudet.

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50

Hverdager  kl. 08.00-15.30.