Melde fra om ulovlighet

Bekymringsmeldinger om ulovlige byggetiltak sendes til oss. Før du melder inn, anbefaler vi at du går gjennom sjekkpunktene under. Grad av ulovlighet avgjør hvor raskt vi kan behandle saken, og saker med fare for liv og helse blir prioritert først.

Dette bør du sjekke før du melder inn ulovlig tiltak

  1. Snakk med naboen din først. Spør om naboen har fått tillatelse til det som bygges, eller om det som bygges er unntatt søknadsplikt etter plan- og bygningsloven.
  2. Sjekk i saksinnsyn om det foreligger en byggesøknad knyttet til eiendommen og tiltaket.
  3. Sjekk om tiltaket er unntatt søknadsplikt. Hos Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) kan man sjekke hva som ikke er søknadspliktig.

Mener du at tiltaket fremdeles er ulovlig etter at du har gjort disse undersøkelsene, kan du melde inn forholdet til oss.

Her  kan du  melde fra om ulovlig tiltak

Videre saksgang

Saker som blir meldt inn blir prioritert ut fra fare for helse, miljø og sikkerhet. Du vil ikke få svar på din melding men du kan følge med på våre postlister.

Postlister og innsyn finner du her

Hva blir ikke fulgt opp?

For at vi skal følge opp ulovligheten, må tiltaket komme inn under plan- og bygningslovens bestemmelser.

Plan- og bygningsloven finner du her