Viktige nødnumre 

  • 113  Akuttmedisinsk nødnummer
  • 110 Brann og utrykning
  • 112 Politiets operasjonssentraler
  • 1412 Nødnummer for døve
  • 116 117Legevakt Asker og Bærum
Vakttelefoner
Tjeneste telefon/e-post mer om tjenesten
miljøTekniske tjenester

Vann og avløp

67 50 60 60

Døgnåpen vakttelefon for melding om tilstoppinger eller lekkasjer i kommunenes vann- og avløpsnett. Se også denne siden for mer informasjon 

Gatelys

 

Gjelder det ett enkelt gatelys kan du melde fra her.

Viltnemnda

97 75 95 88 02800

Døgnåpen vakttelefon for melding om sykt, skadet eller dødt vilt. Politiets kontakttelefon for melding om ulykker med vilt.
helse- og velferdstjenester

Psykososialt kriseteam

67 56 44 40

Døgnåpen vakttelefon. Kriseteamet yter bistand etter alvorlige hendelser for eksempel ulykker, trusselsituasjoner eller brå død. Etter en akutt alvorlig hendelse tilbyr Psykososialt kriseteam samtaler, råd og veiledning til involverte, pårørende, vitner og hjelpere.

Les mer om Psykososialt kriseteam (norsk pdf)

Les mer på engelsk (pdf)

Les mer på polsk (pdf)

Les mer på urdu (pdf)

Barnevernvakten i Asker og Bærum

67 50 47 70

Døgnåpen. Barnevernvakten har ansvar for barnevernets akuttberedskap i Asker og Bærum utenom barneverntjenestens kontortid.

Barnevernvakten gir hjelp til barn og unge i alderen 0 til 18 år og deres familier. Alle barn og unge kan ringe hvis de opplever vold i hjemmet, er utsatt for overgrep, er redd for tvangsgifte eller opplever andre akutte og vanskelige situasjoner. Også voksne som er bekymret for barn og unge, eller har mistanke om at barn og ungdom utsettes for vold og overgrep kan ringe barnevernvakten.

Du kommer også i kontakt med barnevernvakten ved å ringe nasjonalt nummer til Alarmtelefonen for barn og unge 116 111.

Krisesenter for
Asker og Bærum

67 50 83 83
Veståsen 13, 1362 Hosle

Døgnåpen

Ring eller oppsøk senteret gjennom hele døgnet dersom du er utsatt for trusler eller vold i nære relasjoner.

Mestringstelefonen

90 52 70 71

Alle kommunens innbyggere kan benytte mestringstelefonen for å få hjelp til å håndtere psykisk lidelse og utfordringer. Legg igjen en beskjed hvis du ikke får svar. Du kan lese mer om mestringstelefonen her (klikk på Lavterskeltilbud)

Her er flere nødnumre som ligger på nettet.