Viktige nødnumre og vakttelefoner

  • 113  Akuttmedisinsk nødnummer
  • 110 Brann og utrykning
  • 112 Politiets operasjonssentraler
  • 1412 Nødnummer for døve
  • 116 117  Legevakt Asker og Bærum

 

Tjeneste telefon/e-post mer om tjenesten
Teknisk tjenester

Vann og avløp

67 50 60 60

Døgnåpen vakttelefon for melding om tilstoppinger eller lekkasjer i kommunenes vann- og avløpsnett. Se også denne siden for mer informasjon 

Brøyting og strøing 

08.00–15.30
67 50 40 50

 

Etter 15.30
90 19 35 41

Gjelder spørsmål om brøyting og strøing av kommunale veier. Betjenes i kontortiden.

Etter kl. 15.30, legg igjen beskjed.

Gatelys

90 19 35 41

Betjent mellom 08.00 og 15.30. Legg gjerne igjen beskjed. Gjelder det ett enkelt gatelys kan du melde fra her.

Viltnemnda

97 75 95 88 02800

Døgnåpen vakttelefon for melding om sykt, skadet eller dødt vilt. Politiets kontakttelefon for melding om ulykker med vilt.

helse- og velferdstjenester

Psykososialt kriseteam

67 56 44 40

Døgnåpen vakttelefon. Kriseteamet yter bistand etter alvorlige hendelser for eksempel ulykker, trusselsituasjoner eller brå død. Etter en akutt alvorlig hendelse tilbyr Psykososialt kriseteam samtaler, råd og veiledning til involverte, pårørende, vitner og hjelpere. Les mer.

Barnevernvakten Asker og Bærum

67 50 47 70

Åpen mandag–torsdag 08.30–23.00, (01.00 fredag) Lørdag–søndag 11.00–01.00 (23.00 søndag) Barnevernvakten har ansvar for barnevernets akuttjeneste i Asker og Bærum utenom barneverntjenestens kontortid. Barnevernvakten yter hjelp til barn og unge i alderen 0 til 18 år og deres familier. 

Alarmtelefonen for barn og unge (nasjonal)

116 111

Betjent alle virkedager kl 15.00–08.00 og i helger og høytider. Alle barn og unge skal ha ett nummer de kan ringe hvis de opplever vold i hjemmet, er utsatt for overgrep, er redd for tvangsgifte eller opplever andre akutte og vanskelige situasjoner. Også voksne som er bekymret for barn og unge, eller har mistanke om at de utsettes for vold og overgrep kan ringe Alarmtelefonen.

Krisesenter for
Asker og Bærum

67 50 83 83
Veståsen 13, 1362 Hosle

Døgnåpen

Ring eller oppsøk senteret gjennom hele døgnet dersom du er utsatt for trusler eller vold i nære relasjoner.

Mestringstelefonen

90 52 70 71

Alle kommunens innbyggere kan benytte mestringstelefonen for å få hjelp til å håndtere psykisk lidelse og utfordringer. Du kan lese mer om mestringstelefonen her

Her er flere nødnumre som ligger på nettet.