1. Trenger du søke?

Fritatte tiltak

Disse fritakene gjelder bare søknadsplikten. Dette betyr at du er ansvarlig for utførelsen og fortsatt må følge de regler som gjelder i plan- og bygningsloven, byggeteknisk forskrift, kommuneplan, reguleringsplan og kommunale vedtekter. Tiltaket må heller ikke komme i strid med annet regelverk.

Sjekk dette

Kommune- eller reguleringsplan kan ha egne bestemmelser for din eiendom som gjør at tiltaket ikke er fritatt fra søknadsplikt.

Noen tiltak krever dispensasjon fra plan- og bygningsloven, vedtekter, forskrift eller arealplaner. Da må det være søkt om, og gitt dispensasjon før tiltaket kan oppføres.

Avstandsregler og byggegrenser gjelder også for fritatte tiltak. Husk også byggeforbudssoner langs sjøen og vassdrag.

Det er viktig å holde seg innenfor tomtens tillate grad av utnyttelse. Mange tomter er fullt utnyttet og da kan du ikke oppføre nye tiltak.

Ved tiltak og terrengarbeider må du sjekke om det ligger ledninger i grunnen, overdekningen på disse skal ikke endres uten godkjennelse fra ledningseier.

Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

Se også:

Tomtestørrelse, grad av utnyttelse (pdf)

Hvor stort kan du bygge? Interaktiv veileder

Avstander til nabogrense vei bane sjø og vassdrag (pdf)

Møne-, gesims- og sokkelhøyde (pdf)

Kart

Gebyr

Behandlingsgebyr beregnes etter type tiltak og størrelse. Det kreves gebyr for behandling av dispensasjonssøknader.

Gebyrregulativ

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50, tastevalg 2

Åpningstider:

Mandag: 08.00 - 15.30
Tirsdag: 08.00 - 15.30
Onsdag: 08.00 - 15.30 
Torsdag: 08.00 - 15.30
Fredag:  08.00 - 15.30

Byggesaksvakt og planvakt

Tlf: 67 50 40 50, tastevalg 2

Åpningstider:

Mandag: 10.00 - 14.00
Tirsdag: 12.00 - 14.00
Onsdag: 10.00 - 14.00
Torsdag: 10.00 - 14.00 
Fredag: 10.00 - 14.00

Saksbehandlerene på Byggesak har telefontid tirsdag og torsdag mellom kl 12.00-14.00 for pågående saker.