5. Klage

I saker hvor det foreligger merknader fra nabo blir det sendt kopi av vedtaket til den aktuelle nabo med informasjon om klagerett. Som hovedregel har du en klagefrist på 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Vedtak om avslag på søknad om rammetillatelse, og vilkår som er stilt i denne, kan du som søker/tiltakshaver klage på innen samme frist.

Igangsettingstillatelse kan bare påklages dersom det godkjennes endringer i forhold til rammetillatelsen (eks. endret plassering).

Orientering om klagerett

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50, tastevalg 2

Åpningstider på telefonen:

Alle dager mellom kl 08.00 - 15.30

Byggesaksvakt

Tlf: 67 50 40 50, tastevalg 2

Åpningstider på telefonen:

Alle dager mellom 10.00 - 14.00, tirsdag 12.00 - 14.00

Planvakt - åpningstider

Tlf: 67 50 40 50, tastevalg 2

Åpningstider på telefonen:

Alle dager mellom 10.00 - 14.00, onsdag 12.00 - 14.00