Er du nabo og ønsker å klage på støyende byggevirksomhet må du i første omgang ta kontakt med de som støyer.

Plaget av støy?

Er du nabo og ønsker å klage på støyende byggevirksomhet må du i første omgang ta kontakt med de som støyer. Det vil si de som er ansvarlig for byggeprosjektet (byggherre/entreprenør). Dersom denne klagen ikke fører frem kan du kontakte Folkehelsekontoret i Bærum kommune.

Ønsker du å kontakte Folkehelsekontoret sender du en skriftlig henvendelse med følgende opplysninger:

  • Hvor støyen kommer fra (for eksempel trafikk, tekniske installasjoner, bygg- og anleggsaktivitet)
  • Hvem som støyer
  • Tidspunkt og varighet
  • Hvordan støyen plager deg

Send en e-post til: folkehelsekontoret@baerum.kommune.no og merkes med "Støy Folkehelsekontoret".

Du kan også finne informasjon om støysoner i vår kartløsning Bærumskart. Velg karttype forurensning og kryss av for ulike støysoner. Ønsker du å lese regler for støy – se Veiviser til nasjonale regler hos Miljødirektoratet

Henvendelser fra byggherrer/entreprenører skal rettes til Folkehelsekontoret. 

Skal du bygge i Bærum?

Nedenfor finner du retningslinjer for bygge- og anleggsstøy i Bærum kommune. 

Retningslinjer for bygge- og anleggsstøy i Bærum kommune - Informasjon til naboer og utbygger/entreprenør (pdf)

Retningslinjer for ombygging- og rehabiliteringsarbeider i eksisterende bygninger

Melding om bygg og anleggsstøy

Anleggsaktivitet som åpenbart vil ha negativ innvirkning på helsen til berørte naboer, skal meldes til kommunen. Meldingen skal inneholde en beskrivelse av: 

  • anleggsaktiviteten
  • antatt støynivå/støyprognose,
  • oversikt over berørte naboer
  • en oversikt over hvilke avbøtende tiltak som er vurdert og vil bli implementert
  • samt hvordan informasjon og kommunikasjon skal foregå.

Bruk da skjemaet nedenfor

Skjema for bygg- og anleggsvirksomhet- melding om overskridelse av støygrense

Informasjon om vedlikeholdsarbeid som ikke krever melding til Folkehelsekontoret finner du her

Vedlikeholdsarbeider som ikke krever melding til Folkehelsekontoret (pdf)

Meldte støyende bygg- og anleggsarbeider

Her tilgjengeliggjøres støyende bygg- og anleggsarbeider

15.10.2021

Folkehelsekontoret sitt svar - Bane Nor Støynde arbeid Høvik og Stabekk Stasjon

30.09.2021

Svar fra Folkehelsekontoret - Melding om overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Rudsletta 24

16.02.2021

Svar fra Folkehelsekontoret - Melding om overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Haldenveien 14

07.09.2021

Svar på melding om overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Preståsen 25

26.08.2021

Svar på melding om overskridelse av støygrenser ved bygg og anleggsvirksomhet Sandvika Storsenter Parkerings etasjer P3 P4 P5 Brodtkorbsgate 7. (8099455).pdf

24.08.2021

Svar på melding om overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Nadderudveien 64 -78 (L)(8091346).pdf

19.05.2021

Svar på melding om overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Snarøyveien 46- Nattarbeid

28.04.2021

Tilbakemelding fra Folkehelsekontoret- vedlikeholdsarbeidet på natt

26.03.2021

21/61657 Svar på melding om overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet i Lychesvingen 36-40. Mangelfulle avbøtende tiltak.

26.03.2021

Tilbakemelding - Overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Widerøeveien - Aker Tech House og hotell

22.03.2021

Overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Arnold Haukelands plass 2-14 - kommunegården - forlenget til 1.1.2022

23.02.2021

Endring av tillatelse til støyende arbeid - Fornebubanen - Grunnarbeid Fornebu Sør K4 - perioden 6.1.2021 til 30.9.2022

08.10.20

Svar på melding om overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Åsterudveien

08.10.20

Svar på melding om overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Glassverkveien 68

23.09.20

Svar på melding om overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Måneveien 32

04.09.20

Svar på melding om overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Bærumsveien 199 og 201, Fagertunveien 1

09.07.20

BaneNor: Svar på melding om overskridelse av støygrensene - Drammensbanen fra Sandvika til Billingstad

08.07.20

Prosjekt Ekkodalen (pdf)

18.06.20

Arnold Haukelands plass 2-14 - kommunegården - bygge- og anleggsstøy - overskridelse av grenseverdier i T-1442

10.06.20

Bygge- og anleggsaktivitet - utvidelse av Bekkestua ungdomsskole - Støyende virksomhet i perioden juni 2020 til desember 2021 (pdf)

 

17.06.21

Overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - E108 Forberedende arbeider - mangelfulle avbøtende tiltak