Arealberegning av bygninger

En bygnings areal er oppgitt i det offisielle eiendomsregisteret Matrikkelen. For bygninger bygget fra og med 01.01.2008 er det arealtallet (BRA) i Matrikkelen som brukes som beregningsgrunnlag for vann- og avløpsgebyrene. 

Mer om beregning av arealgrunnlag (pdf).

Hus bygget frem til 01.01.2008 ble arealberegnet etter egen beregningsmetode: 

I den utstrekning gebyrberegningen gjøres avhengig av bebyggelsens størrelse, skal arealberegningene skje etter følgende regler: 

Til grunn for arealberegning legges 1. etasjes plan. Samtlige mål er utvendige mål. Åpne verandaer, garasjer, garasjebygg, redskapsbod, vedbod, sportsbod medregnes ikke. For øvrige etasjer som delvis er innredet til beboelse, beregnes et tillegg i forhold til hovedetasje etter nedenfornevnte regler: 

  • Er inntil 1/4 del av en etasje innredet, tillegges 25 prosent.
  • Er over 1/4 del, men under 1/2 del innredet, tillegges 50 prosent.
  • Er over 1/2 del, men under 3/4 del innredet, tillegges 75 prosent.
  • Er over 3/4 del innredet, regnes den som full etasje. 

Hus bygget før 01.01.2008 kan gå over til arealgrunnlag fra matrikkelen.

Mer informasjon om matrikkelen og tilgang til eiendomsdata.