Arealberegning av bygninger

En bygnings areal er oppgitt i det offisielle eiendomsregisteret Matrikkelen. For bygninger bygget fra og med 01.01.2008 er det arealtallet (BRA) i Matrikkelen som brukes som beregningsgrunnlag for vann- og avløpsgebyrene. 

Mer om beregning av arealgrunnlag (pdf).

Hus bygget frem til 01.01.2008 ble arealberegnet etter egen beregningsmetode:
Gebyrpliktig areal er hovedetasjes bruttoareal, med prosenttillegg for eventuelle andre etasjer som er delvis innredet til beboelse, dvs. innredet til boligformål.
Bruttoareal for en etasje skiller ikke mellom uinnredede og innredede rom.
Alle rom for beboelsesformålet, både hoveddel og tilleggsdel i en etasje medregnes, mens åpne verandaer, garasjer, garasjebygg, redskapsbod, vedbod, sportsbod ikke regnes med. 
  • Er inntil 1/4 del av en etasje innredet, tillegges 25 prosent.
  • Er over 1/4 del, men under 1/2 del innredet, tillegges 50 prosent.
  • Er over 1/2 del, men under 3/4 del innredet, tillegges 75 prosent.
  • Er over 3/4 del innredet, regnes den som full etasje. 

Hus bygget før 01.01.2008 kan gå over til arealgrunnlag fra matrikkelen.

Mer informasjon om matrikkelen og tilgang til eiendomsdata.