Bygninger som er registrert til annet enn bolig i matrikkelen skal ha vannmåler, og avhengig av type virksomhet i bygget, er det krav om oljeutskillere og fettutskillere.

Vannmålerskjema 

Fyll inn skjema og sende til post@baerum.kommune.no. Husk underskrift og merk e-post med "vannmålerskjema."

Vannmålerskjema til bruk for montering og utskifting av vannmåler (pdf). 

Retningslinjer for bruk av vannmåler - Bygninger registrert til annet enn bolig

Bygninger som er registrert i matrikkelen til annet enn bolig skal ha vannmåler. Vannmåler leies ut av Bærum kommune til næringsbygg for beregning av kommunale gebyrer for vann og avløp. Målerleie skal dekke drift, vedlikehold og utskiftning av vannmåler.

Installasjon og montering 

Abonnenten må selv ta kontakt med rørlegger. Denne bestiller og henter ut vannmåler fra Bærum kommune, Vann og avløp. Det er kun kostnaden for selve måleren som dekkes av kommunen. Arbeidet skal utføres av godkjent rørlegger i samsvar med de til en hver tid gjeldende regler for vanninstallasjoner.

Ansvar 

Abonnenten er ansvarlig for installasjon og at dette blir innrapportert til Bærum kommune, Vann og avløp. Abonnenten plikter å foreta årlig avlesning og innrapportering av forbruk, og/eller ved behov, og å gi skriftlig beskjed ved mistanke om feil på måler.

Drift 

Etter montering, er testing, reparasjon og/eller utskifting av vannmåler kommunens ansvar.

Kontroll 

Kommunen forbeholder seg retten til å foreta stikkprøver av måler og/eller måleravlesning.

Manglende avlesning 

Ved manglende årsavlesning vil kommunen, forbeholde seg retten til å sende eget personell for å lese av måler. Dette faktureres.

Avslutning av abonnement 

Vannmåler må demonteres og innleveres til Bærum kommune, Vann og avløp. Vi gjør oppmerksom på at plugging av privat stikkledning også kreves.  Les mer om plugging av ledninger