Ved plugging av private stikkledninger skal det sendes pluggemelding fra ansvarlig utførende til Bærum kommune, vann og avløp. Dette gjøres elektronisk via skjema «Rørlegger anmeldelser og GPS innmålinger».

Melding skal inneholde situasjonskart og plugging skal skje etter kommunens anvisninger.

Ved plugging av vannledning, skal anboringsklammer fjernes i sin helhet og det skal brukes typegodkjent reparasjonsmuffe.

Avløp plugges ved avgrening til kommunal ledning.

Dersom man ønsker å avslutte gebyrer for vann og avløp, må man ha sendt pluggemelding og melde om ønsket stans i gebyrene, midlertidig eller permanent, til Bærum kommune, vann og avløp via post@baerum.kommune.no. E-posten merkes «Avvikling av gebyrer for vann og avløp».