Statsforvalteren har den 02.05.2024 mottatt søknad fra Skanska Norge AS om tillatelse etter forurensningsloven til drift av Fossum slambehandlingsanlegg ved Fossumveien 70 (gbnr. 31/12) i Bærum kommune. Statsforvalteren mottok tilleggsinformasjon til søknaden den 31.05.2024.

Høringsfrist 29. juli 2024.

Høring - Søknad om tillatelse etter forurensningsloven – Skanska Norge AS – Fossum slambehandlingsanlegg – Fossumveien 70 - Bærum kommune