Bæringen er Bærum kommunes informasjonsavis. Avisen har et opplag på 55 000 eksemplarer og distribueres til samtlige husstander i kommunen.

Her kan du lese Bæringen på nett.

Klikk her for å lese tidligere årganger av Bæringen.

Utgivelsesplan 2021:

  • Nr. 2-2021, mars, uke 12, frist 1. mars.
  • Nr. 3-2021, mai, uke 19, frist 26. april.
  • 17. mai 2021: 17. mai-program for skolene kan sendes til redaksjonen@baerum.kommune.no, innen 5. mai. Programmene blir ikke trykket i Bæringen, men blir lagt ut på egen nettside for 17. mai.

NB! Saker som skal med i Bæringen må være oss i hende innen kl. 10 den dagen fristen går ut. Dette gjelder både annonser og redaksjonelt stoff.

Utgivelser i 2021: 

Utgivelser i 2020:

Det kommunale tjenestetilbudet

Bæringen er ingen vanlig avis. Vår oppgave er å informere om det kommunale tjenestetilbudet i Bærum - det vil si grunnskole, barnehage, kultur, fritid, helse, eldreomsorg, tekniske tjenester, med mer.

Annonser

I Bæringen annonserer først og fremst kommunale tjenestesteder om arrangementer, kurs og kunngjøringer som angår allmenheten. Vi tar med ikke-kommersielle annonser fra organisasjonslivet når det er plass. Arrangementene/kurs må være åpne for innbyggerne.

Kultur og fritid

De siste 1-2 sidene av Bæringen inneholder kultur- og fritidstilbud. Det prioriteres å omtale tilbud som skal skje, heller enn det som har skjedd. Tilbud av allmenn interesse prioriteres.

Redaksjonelt stoff

I Bæringen skriver vi om den kommunale virksomheten i sin fulle bredde - inkludert de politiske prosessene - med hovedvekt på saker som direkte berører innbyggerne. Bæringen produseres og utgis av kommunens kommunikasjonsavdeling.

Kontaktinformasjon

Ragnhild I. Hoem
redaktør for Bæringen

E-post: baeringen@baerum.kommune.no
Redaksjonen tlf. 90 68 15 23

Når avisen uteblir, tlf. 90 68 15 23

E-post sendt til Bæringen kan bli publisert på kommunens postliste.