Bæringen er Bærum kommunes informasjonsavis. Den utkommer seks ganger i året. Avisen har et opplag på 55 000 eksemplarer og distribueres til samtlige husstander og bedrifter i kommunen.

Her kan du lese Bæringen på nett.

Klikk her for å lese tidligere årganger av Bæringen.

Utgivelsesplan 2020 (foreløpig)

  • Nr. 1-2020, frist 31. desember 2019, utgivelsesdato 20. januar 2020

NB! Saker som skal med i Bæringen må være oss i hende innen kl. 10 den dagen fristen går ut. Dette gjelder både annonser og redaksjonelt stoff.

Utgivelser i 2019:

Det kommunale tjenestetilbudet

Bæringen er ingen vanlig avis. Vår oppgave er å informere om det kommunale tjenestetilbudet i Bærum - det vil si grunnskole, barnehage, kultur, fritid, helse, eldreomsorg, tekniske tjenester m.m.

Annonser

I Bæringen annonserer først og fremst kommunale tjenestesteder om arrangementer, kurs og kunngjøringer som angår allmenheten. Vi tar med ikke-kommersielle annonser fra organisasjonslivet når det er plass. Arrangementene/kurs må være åpne for innbyggerne.

Kultur- og fritid

De siste 3-4 sidene av Bæringen inneholder kultur- og fritidstilbud. Det prioriteres å omtale tilbud som skal skje, heller enn det som har skjedd. Tilbud av allmenn interesse prioriteres.

Redaksjonelt stoff

I Bæringen skriver vi om den kommunale virksomheten i sin fulle bredde - inkludert de politiske prosessene - med hovedvekt på saker som direkte berører innbyggerne. Bæringen produseres og utgis av kommunens kommunikasjonsavdeling.

Kontaktinformasjon

Sofie Meta
redaktør for Bæringen

E-post: baeringen@baerum.kommune.no
Redaksjonen tlf. 45 67 96 55

Når avisen uteblir, tlf. 45 67 96 55

E-post sendt til Bæringen kan bli publisert på kommunens postliste.