Bæringen er Bærum kommunes informasjonsavis. Avisen har et opplag på 55 000 eksemplarer og distribueres til samtlige husstander i kommunen.

Bæringen 2024

Bæringen nr. 1-24
Bæringen nr. 1-24

Utgivelsesplan

  • Nr. 2-24. Frist: 4. mars. Distribueres i uke 17.
  • Nr. 3-24. Frist: 22. april.
  • Nr. 4-24. Frist: 3. juni.

17. mai-program for skolene

17. mai-programmet for barneskolene i Bærum blir ikke publisert i Bæringen, men vi lager en oversikt på nettsidene med alle skolenes program.

Program og 17. mai-tegninger sendes til baeringen@baerum.kommune.no innen 26. april.

Bæringen 2023

Utgivelser i 2022:

Utgivelser i 2021: 

Utgivelser i 2020:

Klikk her for å lese tidligere årganger av Bæringen.

Det kommunale tjenestetilbudet

Bæringen er ingen vanlig avis. Vår oppgave er å informere om det kommunale tjenestetilbudet i Bærum - det vil si grunnskole, barnehage, kultur, fritid, helse, eldreomsorg, tekniske tjenester, med mer.

Annonser

I Bæringen annonserer først og fremst kommunale tjenestesteder om arrangementer, kurs og kunngjøringer som angår allmenheten. Vi tar med ikke-kommersielle annonser fra organisasjonslivet når det er plass. Arrangementene/kurs må være åpne for innbyggerne.

Redaksjonelt stoff

I Bæringen skriver vi om den kommunale virksomheten i sin fulle bredde - inkludert de politiske prosessene - med hovedvekt på saker som direkte berører innbyggerne. Bæringen produseres og utgis av kommunens kommunikasjonsavdeling.

Kontaktinformasjon Bæringen

Ragnhild I. Hoem

redaktør for Bæringen

baeringen@baerum.kommune.no

Tlf: 90 68 15 23

Når avisen uteblir, tlf. 90 68 15 23

 

E-post sendt til Bæringen kan bli publisert på kommunens postliste.