Bæringen er Bærum kommunes informasjonsavis. Den utkommer seks ganger i året. Avisen har et opplag på 55 000 eksemplarer og distribueres til samtlige husstander og bedrifter i kommunen.

Her kan du lese Bæringen på nett. 

Klikk her for å lese tidligere årganger av Bæringen.

Utgivelsesplan 2017

  • nummer 3 – 2017: frist mandag 24. april, utgivelse torsdag 11. mai
  • nummer 4 – 2017: frist mandag 31. juli, utgivelse torsdag 17. august
  • nummer 5 – 2017: frist mandag 11. september, utgivelse torsdag 28. september
  • nummer 6 – 2017: frist mandag 6. november, utgivelse torsdag 23. november

Tidligere utgivelser i 2017:

NB! Materiellet som skal med i Bæringen må være oss i hende innen kl. 10 den dagen fristen går ut. Dette gjelder både annonser og redaksjonelt stoff.

Det kommunale tjenestetilbudet

Bæringen er ingen vanlig avis. Vår oppgave er å informere om det kommunale tjenestetilbudet i Bærum - det vil si grunnskole, barnehage, kultur, fritid, helse, eldreomsorg, tekniske tjenester m.m.

Annonser

I Bæringen annonserer først og fremst kommunale tjenestesteder om arrangementer, kurs og kunngjøringer som angår allmenheten. Vi tar med ikke-kommersielle annonser fra organisasjonslivet når det er plass. Arrangementene/kurs må være åpne for innbyggerne.

Kultur- og fritid

De siste 3-4 sidene av Bæringen inneholder kultur- og fritidstilbud. Det prioriteres å omtale tilbud som skal skje, heller enn det som har skjedd. Tilbud av allmenn interesse prioriteres.

Redaksjonelt stoff

I Bæringen skriver vi om den kommunale virksomheten i sin fulle bredde - inkludert de politiske prosessene - med hovedvekt på saker som direkte berører innbyggerne. Alt stoff i Bæringen leveres av kommunens egne avdelinger. Bæringen produseres og utgis av kommunens kommunikasjonsavdeling.