Vi arbeider kontinuerlig med å oppgradere vann- og avløpssystemet, og tilpasse det til fremtidig bruk og håndtering av klimautfordringer.