Ringstabekk stasjon - Skallumdammen

Separering eksisterende 800 AF - Ringstabekk stasjon – Skallumdammen

Prosjektets hensikt

  • Redusere risiko for oversvømmelse på privat eiendom
  • Fjerne overvann/regnvann fra kloakkførende ledning
    • Ny overvannsledning mellom Tjernsrudtjernet og Skallumdammen
    • Rehabilitere eksisterende kloakkledning fra 1920

Prosjektorganisasjon

Bærum kommune ved Prosjektenheten gjennomfører prosjektet på vegne av Bærum Kommune, Vann og avløp. Sweco as er innleid konsulent på alle fagområder.

Prosjektet er foreløpig kalkulert til en kostnad på ca 100 mill kr

Prosjektets framdrift

Prosjektet er i planleggingsfasen. Forventet anbudsutsendelse oktober 2019.

Relaterte prosjekter i Vann og avløp