28. september 2021

Det er varslet mye nedbør i disse dager.  Dette kan føre til at grøftene fylles med vann og skaper utfordringer.  Dersom skulle slike situasjoner oppstå, blir vi nødt til å sende beredskapsteamet ut for å håndtere den.  Det er umulig å si når på døgnet vil dette skje.  Derfor ber vi forståelse for, hvis entreprenør måtte ut på nattid.