20. juni 2022

211432 Skallum ‐ Tjernsrud separering Informasjon om fremdriften

23. februar 2022

Informasjon om fremdrift Skallum -Tjernsrud

21. desember 2021

Entreprenøren tar juleferier fra og med onsdag 22.12.2021 og kommer tilbake mandag 03.01.2022.

24. november 2021 

Korsveien blir stengt for gående og syklister på grunn av sikkerhetsregler ved utgravd grøft for etablering av nye kummer for vann og avløp. Sperringen vil starte fra og med torsdag 25. november 2021 til rundt årsskiftet 2021/2022. Denne stengingen vil gjøre at skoleveien til Ringstabekk skole må legges om.  Skoleelever må da følge veien som blir skiltet i henhold til vedlagt kart. Vi ber at alle gjør seg kjent med de alternative veiene og viser hensyn til trafikksikkerhetsreglene. Se kart over sperring av Korsveien og alternativ rute.

Anleggsarbeidene ved krysset Gamle Ringeriksvei/Tjernsrudveien gjør at inn- og utkjøring fra Tjernsrudveien må stenges. Sperringen vil starte fra og med torsdag 25. november 2021 til rundt årsskiftet 2021/2022. Omkjøring blir skiltet før veien blir stengt.

Info om fremdrift: Det er lagt ut et revidert situasjonskart over hele prosjektet, som også viser fremdriftsplanen for de forskjellige fasene i prosjektet. Her kan du se situasjonskartet.

28. september 2021

Det er varslet mye nedbør i disse dager.  Dette kan føre til at grøftene fylles med vann og skaper utfordringer.  Dersom skulle slike situasjoner oppstå, blir vi nødt til å sende beredskapsteamet ut for å håndtere den.  Det er umulig å si når på døgnet vil dette skje.  Derfor ber vi forståelse for, hvis entreprenør måtte ut på nattetid.