Hva skal vi gjøre?

Eksisterende vannledninger og avløpsledninger med tilhørende kummer skal rehabiliteres i Tollef Gravs vei. Vannledninger skal rehabiliteres med utblokking og dimensjonen utvides fra Ø100 til Ø180. Avløpsledninger skal rehabiliteres med strømpeforing.

Hvor skjer det?

Arbeidet foregår i markert området under (kart og flyfoto).

 

Kart som viser prosjekt i Tollef Gravs vei
Flyfoto som viser prosjekt i Tollef Gravs vei

Hvorfor gjør vi det?

Dimensjon på eksisterende vannledning i området er Ø100, og er bygget i 1969.

Vannledningene er gamle og i tillegg er dimensjonen på ledningene for liten til å tilfredsstille dagens brannvanns krav. Ved å øke dimensjonen fra Ø100 til Ø180, vil det sikre nok brannvann i området.

Hvordan gjør vi det?

Vannledninger

Ny vannledning skal etableres ved inntrekking i eksisterende ledning som blokkes ut. Det er da kun behov for punktoppgraving på tilkoblede stikkledninger for vann fra boliger og grop for inntrekking ny hovedledning. I tillegg blir det eventuelt gravd ut for etablering nye kummer som blant annet skal benyttes for ny tilknytning av eksisterende stikkledninger.

Total lengde for vannledninger (Ø100) som skal utbedres er ca. 570 meter.

Avløpsledninger (SP+OV)

Rehabilitering av avløpsledninger gjøres ved at det føres en «strømpe» inn i det gamle røret. Denne blåses opp og herdes med damp. Resultatet er da et fullverdig, nytt plastrør i det eksisterende røret. Installasjonen foregår i de fleste tilfeller fra eksisterende kummer, normalt uten oppgraving. Kort tid etter installasjonen blir tilkoblingene til husene gjenåpnet.

Det er omtrentlig 1 200 meter avløpsledninger som skal rehabiliteres. Dimensjon på de ulike ledningene varierer fra 150 mm til 300 mm.

Private overvann- og spillvannsledninger (OV+SP)

Bærum kommune har sendt ut avtale til grunneier for rehabilitering av private overvann- og spillvannsledninger. For de som har inngått avtale med kommunen, vil private overvann- og spillvannsledninger rehabiliteres i dette prosjektet.

Hva skjer når?

Prosjektet er i gjennomføringsfase.

Planlagt fremdrift

  1. Fra januar 2023 Opprigg
  2. Fra februar til april 2023 Rørfornying avløp
  3. Fra februar til mai 2023 Rørfornying vann
  4. Fra juni til juli 2023 Avslutning
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen

Informasjonsbrev

Tollef gravs vei informasjonsbrev uke 43 (pdf)

Tollef Gravs vei informasjonsbrev uke 36 (pdf)

Tollef Gravs vei Informasjonsbrev uke 33 (pdf) 

Brev: 1001025 Tollef Gravs vei - Rehabilitering av private stikkledninger (pdf)

Vedlegg fra entreprenør - Infoskriv 2 rørfornying (pdf)

Tollef Gravs vei - informasjonsbrev uke 23-27 (pdf)

Tollef Gravs vei - informasjonsbrev uke 17 - 21 (pdf)

Tollef Gravs vei - informasjonsbrev Uke 8 - 12 - 2023 (pdf) 

Tollef Gravs vei - informasjonsbrev 18.01.23 (pdf)

Tollef Gravs vei - informasjonsbrev fra entreprenør.pdf

Tollef Gravs vei - informasjonsbrev 13.12.22.pdf

Tollef Gravs vei - informasjonsbrev 21.10.22.pdf

Tollef Gravs vei - informasjonsbrev 12.09.22.pdf

Tollef Gravs vei - informasjonsbrev 30.06.22.pdf

Presentasjoner

Tollef Gravs vei - presentasjon fra informasjonsmøte 040123.pdf

Hvem er ansvarlig?

Bærum kommune er byggherre. Kommunens representanter er prosjektleder Mengning Xu, og byggeleder Admir Huskić.

Hovedentreprenør er Oskar og Tormod Wike AS. Underentreprenører er Båsum Boring AS og Pollex AS.