Stikkrenner

Vann og avløp, Vei og trafikk, og Geodata i Bærum kommune trenger din hjelp til å gjennomføre en kartlegging av ukjente stikkrenner langs kommunale- og private veier.

Ved å registrere informasjon om stikkrenner i ditt nabolag bidrar du til å skape et komplett bilde av stikkrennenettverket og identifisere områder som trenger oppmerksomhet. Kartleggingen skal brukes til forebygging av flom og planlegging for videre planarbeid.

Prosjektet er en del av kommunens kontinuerlige arbeid for å forbedre infrastrukturen og sikre effektiv overvannshåndtering for fremtiden. Prosjektet er et samarbeid mellom Vann og avløp, Vei og trafikk og Geodata i Bærum kommune.

Hva er en stikkrenne?

Stikkrenner er gjennomgående rør for vann under vei eller jernbane. Rører leder vannet vekk og sikrer fremkommelighet.

Hvorfor er dette viktig?

Stikkrenner spiller en kritisk rolle i å lede bort overflatevann, og beskytte veier og eiendommer mot vannskader. Ved å kartlegge stikkrenner kan vi sikre rask respons på eventuelle problemer, og får bedre forutsetningene for planarbeid.

Hvordan kan du bidra?

VI har laget en undersøkelse der du kan registrere stikkrenner som du kjenner til. Du kan også legge inn bilder og annen informasjon om stikkrennen.

Din deltakelse er viktig! Sammen kan vi jobbe mot et tryggere og mer bærekraftig miljø. På forhånd takk!

Her finner du undersøkelsen

 

Stikkrenne-qrkode
  • Alt av personopplysninger behandles konfidensielt. All gjengivelse av data i rapportering presenteres på aggregert nivå og anonymiseres, og persondata slettes når prosjektet er avsluttet.
  • Ved spørsmål kontakt oss via e-post: post@baerum.kommune.no, med «Stikkrenner kartlegging» i emnefeltet.