Fornyelse

Kommunen har mål om årlig fornyelse av 1,4 % av det kommunale ledningsnettet for avløpsvann. Ledningsfornyelsen skal motvirke forfallet på ledningsnettet, og redusere kloakkstopp, brudd og lekkasje av avløpsvann.

For å oppnå dette strømpefores ca. 5 km med avløpsrør i året. Her finner du informasjon om flere ulike områder der det skal strømperehabiliteres.

Mer om strømperehabilitering

Strømpeforing er en metode for fornying av gamle rør hvor det installeres et nytt rør inne i det eksisterende røret. På den måten fornyes røret via kummene og uten at grøften må grave opp. Dette minimerer inngrepet og ringvirkningene for omgivelsene, og er en både bærekraftig og ressurseffektiv metode for ledningsfornyelse.

I 2024 skal kommunen strømperehabilitere de kommunale avløpsrørene i områdene som fremkommer i kartoversiktene. Avløpsrørene er valgt ut fra alder, materiale og tilstand.

Prosjektet går under navnet «Blinken med flere avløpstrømper», og prosjektet har ca. 1 års varighet.

Prosjektet omfatter flere mindre områder i kommunen, omtalt som «parseller». Når man starter opp arbeidet med en parsell så ferdigstiller man denne før man går over til en ny parsell.

Det arbeidet som inngår for hver parsell er:

 • Forundersøkelser med oppmåling av kummer og strekk, spyling/ rengjøring, rørinspeksjon med kamera av både hovedrør og tilknyttede private stikkledninger.
 • Installasjon av strømpen. Dette skjer en tid etter forundersøkelser som følge av leveringstid på strømpen.
 • Etterarbeid. Dersom rørinspeksjonen av private stikkledninger viser at denne er i dårlig forfatning og ikke lenger er tett, vil det bli sendt ut pålegg om utbedring til hjemmelshaver i etterkant av installasjonen.

Hva skjer nå?

 • Vi er i oppstarten av prosjektet
 • Starter opp med inspeksjoner av hovedrør og private stikkledninger i de forskjellige parsellene.

Hvor skjer det? 

Nedenfor finner du oversikt over hver parsell  (bla i galleriet så vil hver enkel parsell vises)

 

Oversikt over hver parsell

 Ropernveien Fürstveien-Kongshavn-Fürstenga-Strømstangen Haldenveien 1 Haldenveien del 2 Fornebupromenaden Bruksveien Hundsundveien Fridtjof Nansensvei Holtet Fjordveien Bjerkeholtet- Skogfaret Nadderud del 1 og 2 Lindeberg Grini Næringspark Blinken
 • Det kan til tider bli problematisk å komme frem i de aktuelle områdene.
 • Rehabiliteringsarbeidet utføres fra spesialbiler som må stilles slik opp at fremkommeligheten reduseres i perioder. Utlegg av slanger kan hindre adkomst til enkelteiendommer i noen timer. Det må påregnes noe støy. Vi ber om forståelse for ulemper som kan oppstå.

Planlagt fremdrift:

 • Dette vil bli oppdateringer på fremdriftsplan når dette er klarlagt.
 • Vi begynner med inspeksjoner i Nadderudveien del 1 og 2, deretter Fjordveien

Informasjonsbrev/presentasjoner:

 • Det er sendt ut informasjonsbrev til hjemmelshavere som er tilknyttet de aktuelle hovedrørene, samt de eiendommene som eventuelt kan bli berørt i forbindelse med inn- og utkjøring.
 • Det vil være behov for tilkomst på enkelte private eiendommer for å planlegge rehabiliteringen.
 • Kommunale kummer må gjøres tilgjengelig for inspeksjon.
 • Det vil bli levert ut informasjonsbrev i postkassen noen dager i forkant av installasjonen til de som blir berørt.

Hvem er ansvarlige?

 • Byggherre; Bærum kommune
 • Byggeleder; Hans Antin
 • Prosjektleder; Kristel Galston
 • Prosjektansvarlig; Ranveig Paus
 • Entreprenør; Pollex As, ved Tor Nicolai Bergly

Kontakt