Nøkkeldata

Type prosjekt
Ny vannledning
Anleggsmetode
Kombinasjon av boring, graving og sjøledning
Prosjektfase
Planlegging/utførelse
Prosjekterende
Cowi
Entreprenør, delstrekning 4
IMIS
Kart som viser ny vannledning til Fornebu

Det skal etableres ny vannledning fra Sandvika til Fornebu. Ny vannledning skal sikre fremtidig forsyningsbehov og styrke leveringssikkerheten.

Prosjektet er delt inn i flere delstrekninger, for å kunne koordinere med E16 - Industriveien og øvrig byutvikling i Sandvika.

Tidsplan

  1. 17. august 2020 Anleggsstart, delstrekning 4
  2. Vinter/Vår 2021 Anleggsstart, delstrekning 1
  3. Høsten 2021 Anleggsstart, delstrekning 2
  4. Uavklart Anleggsstart, delstrekning 3
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen