Det skal etableres ny vannledning fra Sandvika til Fornebu. Ny vannledning skal sikre fremtidig forsyningsbehov og styrke leveringssikkerheten.

Nøkkeldata

Type prosjekt
Ny vannledning
Anleggsmetode
Kombinasjon av boring, graving og sjøledning
Prosjektfase
Planlegging/utførelse
Prosjekterende
Cowi
Entreprenør, delstrekning 4
IMIS
Kart som viser ny vannledning til Fornebu

Prosjektet er delt inn i flere delstrekninger, for å kunne koordinere med E16 - Industriveien og øvrig byutvikling i Sandvika.

Arbeidet med delstrekning nummer fire settes i gang i midten av august 2020, med ferdigstillelse i november 2020. Dette delstrekket strekker seg fra gangveien ved Hamang videre under Sandvikselva og deretter langs ny rundkjøring ved Industriveien/Johan Grauers gate.

Boring under Sandvikselva og legging av ledning langs rundkjøring ved Johan Gauers gate, utføres i samme anleggsområde og tidspunkt som E16 - Industriveien. Det er ikke forventet utvidet støyene arbeider i forbindelse med dette.

Tidsplan

  1. 17. august 2020 Anleggsstart, delstrekning 4
  2. Vinter/Vår 2021 Anleggsstart, delstrekning 1
  3. Høsten 2021 Anleggsstart, delstrekning 2
  4. Uavklart Anleggsstart, delstrekning 3
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen