Boken Vann til folket - historien om vannverkene i Asker og Bærum forteller den spennende historien om hvordan noen sørget for at innbyggerne i Asker og Bærum fikk rent vann fra springen eller andre kraner og slanger. Boken kan lastes ned som pdf-fil.

Last ned boken Vann til folket - Historien om vannverkene i Asker og Bærum (pdf-fil)

Sammendrag fra boken: 

Det selvfølgelige vannet

Vi tar det som en selvfølge at vannet renner når vi åpner springen.
Kommer det ingenting kan det bli oppstandelse, og vedvarer det, kan
vi lett få en katastrofefølelse. Er en av hovedvannledningene
ødelagt? Er vi i krig? Har noen sabotert renseanleggene
og vanninntakene?

For nesten 130 år siden hadde ikke innbyggerne i Asker og Bærum
innlagt vann. De måtte hente eller tappe vann fra brønner, sisterner
eller rett fra elver, bekker eller i nærliggende vann.

I dag tenker vi sjelden over vannforsyningen. Vannet hentes opp
gjennom store rør nedsenket i Holsfjorden og andre vann, føres
gjennom renseanleggenes avanserte systemer og videre i et sinnrikt
og finmasket nettverk av vannledninger frem til den enkelte kran.
Noen ganger oppstår lekkasjer fordi det er brudd i ledninger. Andre
ganger kan vannet være forurenset. Men stort sett kommer det friskt
vann ut av springen.

Denne boka forteller historien om hvordan noen sørget for at
innbyggerne i Asker og Bærum fikk rent vann fra springen eller andre kraner og slanger. Hvem startet det hele? Hvordan skjedde det, og når kom vannet ut til folk flest? Hvilken rolle spilte politikerne, hvordan ble systemet utviklet og hvem sto for planleggingen og den daglige driften? Denne historien er tidligere ikke blitt fortalt. Boka er derfor et viktig bidrag til den lokale kommunehistorien.

Forfatteren, Ivar Sekne, er lokalhistoriker med Oslo som hovedområde, men har også utgitt bøker om ingeniørhistorie. Han er samfunnsviter og frilansjournalist.