Kontakt

Ta kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon eller trenger hjelp.

 

 

På denne siden finner du informasjon om renovasjonsordningen i Bærum og hva dette vil si for de forskjellige boligtypene.

Hva betyr ordningen for de forskjellige boligtypene?

 • I Bærum er det beholderrenovasjon og alle husstander har en todelt beholder til mat- og restavfall. Matavfall sorteres i egen grønn pose. Restavfall er det som er igjen når du har sortert ut det som kan gjenvinnes. 
 • Henting av rest- og matavfall skjer hver andre uke og henting av papp, papir og plastemballasje hver fjerde uke. 
 • Det er valgfritt om du ønsker en egen beholder til papp, papir og drikkekartong eller om du vil bruke en oransje gjenbrukssekk. Beholder kan bestilles i appen "Min Renovasjon", ved å ringe 67 50 40 50 eller ved å sende en e-post til renovasjon@baerum.kommune.no.
 • Plastemballasje legges i egen gjennomsiktig sekk. 

 • Kommunen har etablert en rådgivningsgruppe som kan kontaktes av borettslag og sameier. Ta kontakt på e-post renovasjon@baerum.kommune.no for spørsmål eller for å få en avtale om befaring.
 • Det skal være tilgang til avfallsrom uten at renovatøren må gå i trapper og beholder må kunne trilles ut på bakkeplan.
 • For borettslag og sameier med flere enn 30 boenheter anbefaler kommunen nedgravde containere. Plassering av beholdere og/eller nedgravde løsninger må godkjennes av Bærum kommune.
 • Større sameie og blokker kan få dispensasjon til ukentlig henting om det ikke er mulig å ha 14-dagers henting. Denne avgjørelsen tas i samarbeid med styret slik at vi finner de beste løsninger på beholder og henting. 
Lukket beholderskap for større beholdere.
Lukket beholderskap for større beholdere.
Avfallshus
Avfallshus til større beholdere - åpen løsning.

 

 • Boliger tilknyttet avfallssuget på Fornebu vil få en egen løsning for optisk ettersortering av matavfall og er helt uavhengig av sekker og hentetider for avfall. 
 • Matavfallet kildesorteres i pose med bestemt farge, knytes godt igjen og legges i nedkast for restavfall.
 • Det er nedkast for restavfall, papp/papir og plastemballasje. Avfallet samles i nedkastet og vakuumsuges ved jevne mellomrom. Ikke kast for store gjenstander i nedkastet. Vakttelefon for stopp i systemet er: 474 69 000.
Avfallssug på Fornebu
Avfallssug på Fornebu.

Avfallsløsninger og beholdere 

Trenger du flere matavfallsposer?

Knyt en tom matavfallspose på beholderhåndtaket, så får du en ny rull av din renovatør ved neste henting. Det er også mulig å hente matavfallsposer på Veiledningstorget i Kommunegården i Sandvika, på alle bibliotekene i Bærum kommune og på Isi gjenvinningsstasjon. 

Bor du i et større borettslag eller sameie kan styret ta kontakt med kommunen på e-post renovasjon@baerum.kommune.no eller telefon 67 50 40 50, så vil vi sørge for at nye poser til matavfall blir utlevert.

Sekker til plastemballasje

Sekker til plastemballasje leveres ut i løpet av september, hvert år. 
Har du ikke mottatt sekker til plastemballasje? Meld en feil i Hentekalenderen 

Oransje sekk for papp, papir og drikkekartong

For deg som ikke har valgt egen beholder for papp, papir og drikkekartong, brukes oransje gjenbrukssekk til papp og papir. Sekken tømmes av renovatør og kan brukes om igjen.

Ta kontakt med Veiledningstorget på tlf. 67 50 40 50 hvis du har behov for en ny sekk. Ønsker du en egen beholder for papp, papir og drikkekartong kan det enkelt bestilles i appen "Min Renovasjon", ved å ringe 67 50 40 50 eller ved å sende en e-post til renovasjon@baerum.kommune.no.

Ved ekstra restavfall 

Om du enkelte ganger har mer restavfall enn det er plass til i din beholder, kan du kjøpe en rull med blåsekker i de største dagligvarebutikkene. Se pris her.

Sekkene setter du ved siden av beholderen for restavfall på hentedag.

Standardbeholder løsning

En standardløsning inkluderer følgende per husstand:

 • Én todelt beholder (260 l) for rest- og matavfall
 • Tilbud om beholder (240 l) til papp, papir og drikkekartong eller oransje gjenbruksekk
 • Sekker til plastemballasje
 • Henting av rest- og matavfall hver andre uke, henting av papp, papir og plastemballasje hver fjerde uke

Samarbeid om felles beholdere

I borettslag, boligsameier kan det etableres fellesløsninger for innsamling av restavfall, papir og plastemballasje.

Mål på beholdere

 140 L
MAT
REST
260 L
TODELT
MAT
REST
240 L
REST
MAT
PAPP
370 L
REST
PAPP
PAPIR
660 L
REST
PAPP
PAPIR
PLAST
1000 L
PLAST
Bredde cm 48 70 58 75 127 126
Dybde cm 55 70 73 80 78 108
Total høyde cm 107 110 107 107 121 136
Høyde til sarg cm 94 95 96 96 108 115
Høyde uten lokk cm 105 101 105 101 120 121
Bredde ved hjul cm 50 70 58 75 - -
Bilde av nye beholdere for avfall
Beholdere for mat- og restavfall og papp, papir og drikkekartong.

Plassering av beholdere

 • Plasseringen av hentested skal være slik at det i minst mulig grad er til sjenanse for andre ved bruk eller tømming.
 • Renovasjonsbilene er store og det anbefales at hentestedet plasseres slik at det ikke medfører kjøring inne på boligområdene (gangveier, trange villaveier, ved lekeplasser o.l.). En god plassering kan være i utkanten av boligområdet, og gjerne slik at bilen slipper å rygge.
 • Beholdere skal plasseres nærmest mulig kjørbar vei. Minimum én meter fra tomtegrensen, og maksimalt 10 meter fra veikant for beholdere med to hjul, og fem meter fra veikant for beholdere med fire hjul.
 • Beholderplassering over 10 meter for 2-hjuls beholder og fem meter for 4-hjuls beholder medfører tilleggsgebyr (trilletillegg). Maksimal avstand er 20 meter.
 • Oppsamlingsenhetene må stå på et plant fast underlag, gjerne med tak. Beholdere bør ikke stå på grus eller gress og må ikke plasseres på en måte som medfører trappebæring, eller at de må trilles over terskler eller trinn. På hentedag plasseres beholder med håndtak ut mot vei.
 • Om vinteren må adkomst være ryddet for snø fra kl. 06.00 og eventuelt strødd der beholderne skal trilles. Har du en avtale med private om snørydding er det lurt å ta hensyn til dette ved inngåelse av avtaler om snørydding. Er det meldt mye snø om natten kan du også sette beholderen klar ved veien kvelden før henting. 
 • Plasserer du beholderen et annet sted på tomten som ikke er tilgjengelig for renovatøren, må du trille den frem til kjørbar vei innen kl. 06.00 på tømmedagen.
 • Plassering av oppsamlingsenheter innendørs i egne avfallsrom er mulig, men det settes noen krav til utforming. Sjakter skal om mulig unngås. Der det i dag er sjakter, bør beboere vurdere andre løsninger.

Nedgravde løsninger

Kostnadene for innkjøp av nedgravde containere eller delvis nedgravde containere må sameiene og borettslag dekke selv.

Får tilskudd fra kommunen: Sameier og blokker med avfallsrom kan søke om tilskudd på 1/3 av kostnaden til innkjøp av nedgravd løsning, maksimum kr. 20.000. pr. enhet. Tilskudd som medfører utfasing av sjakter prioriteres. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis.

Bærum kommune kan dekke kostnadene for større borettslag og sameier som ønsker nedgravd container for glass- og metallemballasje.

Får ikke tilskudd fra kommunen: For nybygg eller nye utbyggingsområder er plassering av nedgravde beholdere som avfallsløsning billigere enn tradisjonelle avfallsrom. Kommunen gir derfor ikke tilskudd til dette. Det samme gjelder for etablering av avfallshus, siden denne løsningen ikke fører til vesentlige reduksjon i utgifter for kommunen.

Delvis nedgravde containere
Delvis nedgravde containere.
Helt nedgravde containere
Helt nedgravde containere.

Ønsker du å etablere en nedgravd avfallsløsning må du følge temaveileder for
nedgravde avfallscontainere/avfallsløsninger. 

Se også: 

Det finnes et utvalg av leverandører av nedgravde avfallsløsninger. Borettslag/sameier står fritt til å velge hva slags løsning som er å foretrekke.

Det tas forbehold om at listen ikke er komplett.

Det er mulig å ha ordning med hjemmekompostering. Abonnenter med avtale om hjemmekompostering vil få fratrekk i renovasjonsgebyret og alle som har og inngår en avtale skal få en 140 l beholder for restavfall.

Ønsker du å kompostere matavfallet ditt hjemme?

Da kan du inngå en avtale med Bærum kommune. Fra 1. september 2016 er det krav om kurs i hjemmekompostering.

Avtalen forutsetter innkjøp av godkjent svanemerket beholder.

Isi gjenvinningsstasjon formidler salg av kompostbeholdere av typene KompostBjørn og Biolan Light til reduserte priser.

Godkjente svanemerkede beholdere

 • Kompostbjørn 4 233 kr
 • Biolan Light 5 094 kr

Prisene gjelder ved henting på Isi gjenvinningsstasjon.

Med avtale om hjemmekompostering (pdf) får du reduksjon på renovasjonsgebyret og du kan hente gratis strø på Isi gjenvinningsstasjon.

Kompostering gir et fint jordforbedringsprodukt til hagen.

Gratis kurs i hjemmekompostering hver vår

Kurset heter "For kommunens innbyggere - fra matavfall til kompost" og det tar for seg hvordan mat- og hageavfall blir omdannet til næringsrik kompost, hvordan kompostbeholderene fungerer og hvordan du unngår insekter og lukt. 

Kurset holdes i samarbeid med Nina Berge. Dette er et dagskurs og man kan velge dag, men påmelding kreves.

Nye kursdatoer annonseres i februar. 

For informasjon, kontakt: 
Lena Praefcke, tlf 67 50 47 48

Alle bebygde eiendommer på øyer i Bærum plikter å delta i ordningen med øyrenovasjon. Ta kontakt med kommunen for å opprette abonnement. Renovasjonsordningen foregår fra 15. april til 15. oktober.