Her kan du lese om de vanligste årsakene til at avfall ikke har blitt tømt.

Feilsortering

Alt husholdningsavfall er ressurser som kan gjenvinnes og bli til noe nytt. Men materialgjenvinning er ikke mulig hvis avfallet ikke er riktig sortert. Derfor kan ikke feilsortert avfall tømmes sammen med avfall som er riktig sortert.

Kommunens kildesorteringsguide gir en god oversikt over hvilket avfall som skal kastes hvor.

Feilparkerte biler 

Hvis renovasjonsbilene ikke kommer frem på grunn av feilparkerte biler får vi ikke tømt avfallet. Da må bilen/bilene flyttes før avfallet kan bli tømt. Eier kan finnes ved å søke opp registreringsnummer på vegvesenets nettsider. 

Vinterdrift

Hvis avfallsbeholderne er innesnødd eller frosset fast risikerer du at avfallet ikke blir tømt. Vinterstid er du selv ansvarlig for å måke og, om nødvendig, strø. Er det meldt mye snø om natten kan du sette beholderne klare ved veien kvelden før henting.

Det er også abonnentens ansvar å unngå at avfall faller ut av avfallsposen og fryser fast i bunn av beholderen.

Overfylt beholder

Hvis avfallsbeholderen din er overfylt risikerer du at beholderen ikke blir tømt.

Det er viktig at lokket kan lukkes for at avfallet ikke skal ramle av ved tømming, og for at skadedyr og fugler ikke skal komme til.

Andre hindringer

Hindringer som trapper, terskler, låste dører/porter, busker og trær som hindrer fremkommelighet o.l. kan være årsaker til at vi ikke får tømt avfallet. For å få en god og effektiv avfallshåndtering er det viktig at avfallsbeholderne står på et flatt og fast underlag, på et sted uten hindringer. På hentedag plasseres beholder med håndtak ut mot vei. Her kan du lese mer om plassering av avfallsbeholdere. 

Bestille ny tømming? 

Ønsker du å bestille ny tømming kan du ta kontakt med oss på tlf. 67 50 40 50 eller på e-post renovasjon@baerum.kommune.no, så vil vi hjelpe deg. 

Ved manglende tømming er det en klagefrist på fem virkedager for å melde inn avvik.

Avfallsbeholder med avvvikslapp

Bestill ekstra tømming

Renovatør triller avfallsbeholdere

Avfall og gjenvinning

Tjenestestedet Avfall og gjenvinning har ansvaret for kommunal avfallshåndtering i Bærum. Vi administrerer innsamling av husholdningsavfall hjemme hos våre innbyggere og videre distribusjon.

Åpningstider: 

Mandag-fredag 09.00 - 15.00