Hagevanning i Bærum 

For at alle innbyggere skal få godt og nok vann til enhver tid, er det innført datovanning i Bærum. Høyt vannforbruk kan føre til dårlig vannkvalitet med brunt vann og dårlig trykk. Ved brann er det også viktig at det er nok vann tilgjengelig for slukkearbeid. 

Regelen om datovanning gjelder hele døgnet og hele året. 

Hva betyr datovanning? 

  • Husnummer med partall (like tall) kan vanne på datoer med partall.
  • Husnummer med oddetall (ulike tall) kan vanne på datoer med oddetall.

Kommunen ber alle som vanner eller tar ut store vannmengder om å vise hensyn, og følger reglene for datovanning. 

I spesielt tørre perioder skal man unngå å vanne gressplen, og prioritere vanning av blomster og ny beplantning. Bruk av vannkanne er OK alle dager. Vann helst i hagen på kveldstid, da det er mindre belastning på ledningsnettet og mindre fordamping. 

Unntak:

Det er noen unntak fra restriksjonene. Dette gjelder nyanlagte gressplener/ nyanlagt hekk. Disse kan få innvilget dispensasjon. Send epost til post@baerum.kommune.no – vann og avløp – myndighet og service.

Slik senker du vannforbruket i hagen: 

  • Sørg for at utendørs kraner ikke står og lekker.
  • Prioriter vanning av blomster og busker framfor plenen dersom det blir nødvendig med begrenset vanning.
  • Ta vare på regnvannet i f.eks. en tønne og bruk det til å vanne blomster.
  • Led takvannet inn i busker eller blomsterbed.
  • Vann helst om kvelden. Hvis du vanner i solskinn fordamper det meste av vannet.
  • Juster opp knivene på gressklipperen slik at gresset ikke klippes for langt ned. Da tåler det bedre sol og tørke og blir ikke så fort tørt/brunt.
  • Det er viktig at plenen din får nok vann når du vanner. Såkalt skvettvanning fører til grunt rotsystem og tørkesvak plen. Eldre plener på dyp jord klarer seg med ei rotbløyte hver 14. dag. Ei rotbløyte vil si 2-3 cm vann. Sett en boks på plenen, så ser du når plenen har fått nok vann.
  • Ved brannutrykning i eget område: Stopp hagevanningen, slik at det blir nok vann til slukkearbeidet.

Plakat om datovanning og hagevanning