Hagevanning - datovanning

Datovanning i Bærum

For å kunne skaffe alle innbyggere tilstrekkelig vannforsyning og vanntrykk til enhver tid er det innført datovanning i Bærum kommune. Vanningsrestriksjonene gjelder hele døgnet og hele året.

Datovanning går ut på at

  • Husstander med veinummer med partall (like tall) kan vanne på datoer med partall.
  • Husstander med veinummer med oddetall (ulike tall) kan vanne på datoer med oddetall.

Vann og avløp oppfordrer alle som vanner eller tar ut store vannmengder om å vise hensyn og følge reglene for datovanning for å unngå dårlig vannkvalitet som brunt vann med dårlig trykk.

I spesielt tørre perioder (som i mai/juni 2018) bør man ikke vanne gresset, men vanning av blomster og ny beplantning med vannkanne er OK alle dager.

Du kan vise ekstra hensyn ved kun å bruke hageslangen på kvelden etter kl. 20, da det da er mindre belastning på ledningsnettet og mindre fordamping og hagen får bedre nytte av vannet.

 Se flere gode råd om vannforbruk og vanning

 

Døgnåpen driftssentral

Telefon

Tlf: 67 50 60 60

Har du spørsmål vil vår døgnåpne driftssentral svare deg.