Drikkevannskilder 

Drikkevannet i Bærum levers fra to ulike kilder. Aurevann (Trehøringsvassdraget) via Aurevann vannbehandlingsanlegg og
Holsfjorden (en del av Tryifjorden) via Kattås vannbehandlingsanlegg.

Begge vannverkene leverer trygt og godkjent drikkevann i henhold til drikkevannsforskriftens krav.

Samtidig vil vannet fra de to vannverkene være litt forskjellig fra hverandre. I vann fra Holsfjordanlegget er det mer humus som gir vannet en svakt gulaktig fargetone. Dette kan ses mot en hvit bakgrunn i badekaret eller toalettet. Humus i drikkevannet er helt ufarlig å drikke. I Aurevannsanlegget renses vannet for humus før det leveres ut på ledningsnettet.

Vi er i gang med å bygge et nytt vannbehandlingsanlegg på Kattås med rensetrinn som også vil fjerne fargen i vannet fra Holsfjorden. Vannet fra både Holsfjorden og Aurevann desinfiseres med klor og ultraviolettstråling for å fjerne mikroorganismer.

Fra mars 2022 får abonnenter på Sollihøgda vann fra disse kildene, hvor nytt vannledningsnett er etablert samtidig med utbygging av ny E16.

Begge vannbehandlingsanleggene driftes av Asker og Bærum vannverk IKS

Les mer om drikkevannskilder

Siden Aurevann, Småvann, Byvann og Trehørningen brukes som drikkevann av innbyggere, er det begrensninger for bruk av vannene og områdene rundt dem. Innenfor hensynssonen gjelder:

  • Forbud mot bading
  • Forbud mot bruk av båt, kano eller lignende
  • Forbudt med leir eller telt nærmere enn 50 meter fra bekker og 100 meter fra vannene. 
  • Forbud mot fisking. 

Drikkevannskvalitet - prøveresultater i publikumsportal

Drikkevannet renses og desinfiseres ved vannbehandlingsanleggene innen det slippes inn i vannforsyningsnettet. Det tas ukentlige prøver fra faste prøvetakingssteder rundt om i hele kommunen for å sjekke at kvaliteten er like god ute i ledningsnettet. Det analyseres rutinemessig både på bakterier, kjemikalier og metaller.

Her får du en oversikt over prøvetakingssteder og prøveresultater

Hardhetsgrad på vannet

Hardhetsgrad på vannet i DH° (tyske hardhetsgrader):

  • Aurevann: 2,7 (bløtt vann)
  • Holsfjordvann: 1,1 (meget bløtt vann)

Rengjøring av vannledningsnettet

For å sikre best mulig drikkevannskvalitet, må vi av og til rengjøre ledningsnettet. Ved rengjøring åpner vi ventiler i vannkummer i perioder inntil cirka 30 minutter, slik at det spyles ut store mengder vann på kort tid. Vannet i vannledningene får da så stor hastighet at det tar med seg avleiringer på innsiden av rørveggen. Vi spyler til vannet er klart.

Mens spylingen pågår kan vanntrykket bli dårligere, og noen abonnenter kan bli helt uten vann. Vi anbefaler å begrense vannforbruket til et minimum, og ikke bruke vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og lignende. 

Hva gjør du under og etter spylingen?

Dersom du bruker vann samtidig som vi spyler, kan du få grumsete vann inn i huset. Misfarget vann kan også forekomme etter at arbeidene er avsluttet.

Vi anbefaler at du alltid tapper kaldtvann etterpå, helst fra første tappested etter hovedstoppekran eller laveste kran i huset, og lar vannet renne til det blir klart.

Varsling

Bor du i det aktuelle områdene som skal rengjøres, vil du som hovedregel bli varslet i forkant gjennom kommunens telefonvarslingssystem.