Her får du en oversikt over vannverk og prøvepunkter i Bærum kommune. Zoom inn på ønsket område og få resultatene av vannprøvene som er tatt av drikkevannet.

 

 

Velg en blå prikk i ditt nabolag og klikk på den. Den indikerer prøvetakingsstedet i dette vanndistriktet og vil være representativ for vannkvaliteten der du bor (OBS! merket er ikke plassert på nøyaktig prøvested). Det er et krav i drikkevannsforskriften av vannet kontrolleres.

Oversikt over prøvesteder (vanndistrikter) for ukentlige rutinekontroller;

58AN Solvik - Blommenholm - Høvik verk
59AN Fornebu
62AN Rykkinn
63HN Skui - Sollihøgda (ikke Vøyen)
64HN Gjettum - Sandvika - Rud - Vøyen - Brenne - Kirkerud
65HN Slependen - Tanum
66AN Sandvika Vest
67AN Haslum - Ekeberg
69AN Eiksmarka - Østerås
71AN Jar - Stabekk
73AN Snarøya
74HN Høvik - Lysaker
86HN Emma Hjort - Franzefoss
87AN Goslia - Lommedalen
88HN Sandvika Øst
89AN Hosle - Øvre voll
92AN Avtjerna - Sollihøgda

Drikkevannsprøver

Vannet vi drikker blir renset på et vannverk. I Bærum får vi vann for to forskjellige vannverk Kattås (Holsfjordvann) og Aurevann. Både på vannverket og ute på ledningsnettet blir det regelmessig tatt vannprøver for analyse av ulike parametere. Dette er parametere som for eksempel bakterier, pH, farge (humus), turbiditet (partikler) og metaller. Noen parametere er merket med ABV som bestyr at prøvene er analysert på vår egen lab., mens de andre prøvene sendes til ekstern lab.

I tillegg tar vi også prøver for en del andre analyser som ikke presenteres her. Vil du vite mer om de ulike parameterne se info fra FHI. 

Ved unormale resultater

Dersom det foreligger unormale drikkevannsprøver (avvik), iverksetter vi tiltak etter grad av alvorlighet. Alle avvik blir fulgt opp.