Ha et eget beredskapslager

Du er en del av Norges beredskap. For å dekke grunnleggende behov anbefaler Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap å lagre 9 liter vann per person i husstanden.

Dette bør du ha hjemme

Rengjør flasker eller dunker

For å sikre best mulig holdbarhet på vannet ved lagring, bør man vaske flaskene/dunkene med såpe og vann og skylle dem godt etterpå. Tilsett deretter to korker husholdningsklorin per 10 liter vann. La det stå i minst 30 minutter før du skyller godt.

Bruk kaldt vann

Etter rengjøringen fyller du flaskene eller dunkene helt fulle med vann fra springen. La vannet renne helt til det er kaldt, slik at du lagrer «nytt» vann. Varmt vann anbefales ikke som drikkevann, da varmt vann frigjør metaller fra rørnettet.

La vannet stå mørkt og kjølig

Nødvannspost i nabolaget

Ved hendelser hvor det er sannsynlig at vannforsyningen blir borte over lengre tid, kan kommunen tilby nødvann. Det gjøres ved å stille opp konteiner/tappestasjon et sentralt sted i nabolaget, hvor drikkevann hentes vann i poser, beholdere eller spann.