Hva er et Handlingsprogram?

Handlingsprogrammet inneholder budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre årene, samt målene kommunen skal arbeide mot i fireårsperioden.

Budsjettet for det kommende året er bindende, økonomiplanen er retningsgivende.

Handlingsprogrammet har et tidsperspektiv på fire år, og skal omfatte:

  • budsjett for det kommende året
  • utforming av konkrete handlingsmål for perioden
  • prioritering av tiltak
  • oppstilling av ressurser for gjennomføring

Handlingsprogram 2021-2024

Økonomi

Årsrapport 

Årsrapporten redegjør for den økonomiske utviklingen, resultater i forhold til fastsatte mål for tjenestene, oppfølging av tiltak vedtatt i handlings-programmet, nøkkeltall for tjenesteyting og økonomi, og andre forhold.