Handlingsprogram, økonomi og årsrapport

Forslag til handlingsprogram 2020 - 2023

Forslag til handlingsprogram 2019 - 2021

Handlingsprogrammet har et tidsperspektiv på fire år, og skal omfatte:

  • budsjett for det kommende året
  • utforming av konkrete handlingsmål for perioden
  • prioritering av tiltak
  • oppstilling av ressurser for gjennomføring

Arkiv - tidligere Handlingsprogrammer

Økonomi

Årsrapport 

Årsrapporten redegjør for den økonomiske utviklingen, resultater i forhold til fastsatte mål for tjenestene, oppfølging av tiltak vedtatt i handlings-programmet, nøkkeltall for tjenesteyting og økonomi, og andre forhold.