Her finner du en oversikt over gruppeledere og partier i Bærum kommune.

Å ta direkte kontakt med politikere og partier er en av flere muligheter publikum har til å påvirke behandlingen av saker.

Her finner du en oversikt over de politiske partiene og aktuelle politikere med kontaktinformasjon. 

Du kan også kontakte Eldrerådet, Råd for personer med funksjonsnedsettelse og Ungdomsrådet.

Gruppeledere

Elisabeth Fremstad Aukrust

Kristelig folkeparti (KrF)

Tlf: 92 81 65 53