Her finner du en oversikt over gruppeledere og partier i Bærum kommune.

Å ta direkte kontakt med politikere og partier er en av flere muligheter publikum har til å påvirke behandlingen av saker.

Kontakt folkevalgte - her finner du listen over folkevalgte i Bærum kommune

Informasjon om Hovedutvalgene 

Informasjon om rådene og andre utvalg

Gruppeledere

Elisabeth Fremstad Aukrust

Kristelig folkeparti (KrF)

Tlf: 92 81 65 53

Partiene i kommunestyret 2019-2023

Arbeiderpartiet

Bærum arbeiderparti

Fremskrittspartiet

Fremskrittspartiet

Høyre

Høyre

Kristelig Folkeparti

Kristelig Folkeparti

Miljøpartiet De Grønne

Miljøpartiet De Grønne

Pensjonistpartiet

Pensjonistpartiet

Rødt

Rødt

Senterpartiet

Senterpartiet

Sosialistisk Venstreparti

Sosialistisk Venstreparti

Venstre

Venstre