Her finner du en oversikt over gruppeledere og partier i Bærum kommune.

Å ta direkte kontakt med politikere og partier er en av flere muligheter publikum har til å påvirke behandlingen av saker.

Her finner du en oversikt over de politiske partiene og aktuelle politikere med kontaktinformasjon. 

Du kan også kontakte Eldrerådet, Råd for personer med funksjonsnedsettelse og Ungdomsrådet.

Gruppeledere

Elisabeth Fremstad Aukrust

Kristelig folkeparti (KrF)

Tlf: 92 81 65 53

Partiene i kommunestyret 2019-2023

Arbeiderpartiet

Bærum arbeiderparti

Fremskrittspartiet

Fremskrittspartiet

Høyre

Høyre

Kristelig Folkeparti

Kristelig Folkeparti

Miljøpartiet De Grønne

Miljøpartiet De Grønne

Pensjonistpartiet

Pensjonistpartiet

Rødt

Rødt

Senterpartiet

Senterpartiet

Sosialistisk Venstreparti

Sosialistisk Venstreparti

Venstre

Venstre