Her finner du en oversikt over gruppeledere og partier i Bærum kommune.

Å ta direkte kontakt med politikere og partier er en av flere muligheter publikum har til å påvirke behandlingen av saker.

Kontakt folkevalgte - her finner du listen over folkevalgte i Bærum kommune

Informasjon om Hovedutvalgene 

Informasjon om rådene og andre utvalg

Gruppeledere

Elisabeth Fremstad Aukrust

Kristelig folkeparti (KrF)

Tlf: 92 81 65 53

Partiene i kommunestyret 2023-2027

Arbeiderpartiet

Bærum arbeiderparti

Fremskrittspartiet

Fremskrittspartiet

Høyre

Høyre

Industri- og næringspartiet

Industri- og næringspartiet 

Kristelig Folkeparti

Kristelig Folkeparti

Miljøpartiet De Grønne

Miljøpartiet De Grønne

Pensjonistpartiet

Pensjonistpartiet

Rødt

Rødt

Sosialistisk Venstreparti

Sosialistisk Venstreparti

Venstre

Venstre