Politikerne og kommuneadministrasjonen vil styre kommunen til det beste for deg, og vil gjerne høre dine synspunkter om saker og tema du brenner for.

Har du som enkeltperson eller medlem av en organisasjon en sak du vil lufte for politikerne  er det flere måter du kan gjøre dette på.

Kontakt politikere og partier

Å ta direkte kontakt med politikere og partier er en av flere muligheter publikum har til å påvirke behandlingen av saker. Her finner du oversikt over de politiske partiene, og ved å klikke på et parti, får du oversikt over aktuelle politikere med kontaktinformasjon du trenger for nettopp dette.

Du kan også kontakte Eldrerådet, Funksjonshemmedes råd og Ungdommens kommunestyre.

Innbyggerinitiativ - Min sak

Innbyggerinitiativ er en lovfestet ordning som gir kommunens innbyggere rett til å fremme forslag til politisk behandling i kommunestyret.

Via linkene under kan du enten foreslå en sak selv, eller du kan skrive under på en sak som allerede er foreslått i Bærum kommune og som du vil støtte. For å samle underskrifter kan du også dele saken med venner og kjente på e-post eller sosiale medier. Hvis du samler over 300 underskrifter, må Bærum kommune vurdere saken din.

Offentlig spørretid

Ved begynnelsen av kommunestyremøter har kommunens innbyggere anledning til å stille spørsmål til ordfører, kommunestyret eller enkeltmedlemmer av kommunestyret.

Alle personer som har stemmerett i kommunen kan stille spørsmål fra talerstolen under den offentlige spørretiden. Det kan også stilles skriftlige spørsmål til kommunestyret. Disse vil bli lest opp av møtelederen, og deretter bli besvart.

Politisk sekretariat kan gi veiledning angående videre fremgangsmåte.