Her finner du informasjon om hvordan du kan påvirke styringen i Bærum kommune og ta kontakt med politikere.

Politikerne og kommuneadministrasjonen vil styre kommunen til det beste for deg, og vil gjerne høre dine synspunkter om saker og tema som engasjerer deg. Her finner du informasjon om hvordan du kan medvirke i politiske behandlinger som enkeltperson eller medlem av en organisasjon.

Bærum 2040

Bærum kommune skal lage ny kommuneplan, samt revidere Klimastrategi 2030. I begge prosesser ønsker vi å høre fra bærumssamfunnet. I oktober, november og desember 2020 vil kommunen ha ulike aktiviteter for å få inn meninger og innspill - og vi vil gjerne høre fra deg!

Gi innspill til ny kommuneplan og revidering av Bærums klimastrategi

Innbyggerinitiativ-Min sak

Innbyggerinitiativ er en lovfestet ordning som gir kommunens innbyggere rett til å fremme forslag til politisk behandling i kommunestyret.

Via linkene under kan du enten foreslå en sak selv, eller du kan skrive under på en sak som allerede er foreslått i Bærum kommune og som du vil støtte. For å samle underskrifter kan du også dele saken med venner og kjente på e-post eller sosiale medier. Hvis du samler over 300 underskrifter, må Bærum kommune vurdere saken din.

Foreslå en sak

Her kan du finne saker fra din kommune eller fylkeskommune.

Se saker fra Bærum

Offentlig spørretid

Ved begynnelsen av kommunestyremøter har kommunens innbyggere anledning til å stille spørsmål til ordfører, kommunestyret eller enkeltmedlemmer av kommunestyret.

Alle personer som har stemmerett i kommunen kan stille spørsmål fra talerstolen under den offentlige spørretiden. Det kan også stilles skriftlige spørsmål til kommunestyret. Disse vil bli lest opp av møtelederen, og deretter bli besvart.

Politisk sekretariat kan gi veiledning angående videre fremgangsmåte.

Retningslinjer for offentlig spørretid ved kommunestyrets ordinære møter (pdf)