Torghandlere som ønsker å selge blomster, grønnsaker eller privatpersoner som ønsker å selge husflid-/hjemmelagde produkter, firmaer, politiske partier eller lignende som ønsker stand-/salgsplass kan søke kommunen om å få benytte areal i gågaten i Sandvika og på Bekkestua.

Pris: 80,- pr. dag pr. plass.

Unntak:
Jernbanepassasjen i Willy Greiners vei hvor det er 90,- pr. dag pr. plass. 150,- pr. dag for torgplass. 2800,- eller 4100,- pr. mnd. for torgplass avhengig av plassering. Ideelle organisasjoner betaler ikke leie.

Fyll ut søknadsskjema

Torgsalg foregår på alle hverdager. Torgtiden er mandag - fredag kl 8 – 17 og lørdager og dager før helligdager kl. 8 - 14.

Torget er stengt alle helligdager, og 1. og 17. mai.

Kart over plassene i Sandvika (pdf)
Gågaten i Sandvika har blitt åpnet for biltrafikk. Plassene her er derfor ikke tilgjengelig.

Kart over plassene på Bekkestua (pdf)