Hvem kan søke?

Torgselgere, brukskunstselgere, fiskehandlere, religiøse-, politiske- og humanitære organisasjoner, arrangører, foreninger og lignende

Nødvendige tillatelser

Åpningstider for stand/salgsplass

  • Torgsalg følger nærbutikkene sine åpningstider

Hva koster det?

  • Bruk av strøm ved utleie av veigrunn, friområder og torgplasser: minstepris per dag 100 kr
  • Utleie av kommunal veigrunn og torgplass til uteservering, rigg, containere, utstyr ol.: 160 kr per m2 per måned
  • Utleie av torg, salgs- og standplass: 95 kr per torgplass per dag

Unntak

  • Ideelle organisasjoner betaler ikke leie på plassene, men kan få tidsbegrensing på hvor lenge aktiviteten kan utøves i forhold til søkt periode.

Oversiktskart

Forbehold på torg-/salgsplasser tillatelser og avtale

Det forutsettes at nødvendig tillatelse for aktivitetene det søkes plass for er innhentet fra politiet og evt. andre myndigheter. Aktiviteten må ikke på noen måte være til hinder eller sjenanse for den vanlige ferdsel. Det er ikke tillatt å ha kjøretøy stående på salg/standplass. Bærum er en klimaklok kommune og fastholder at alle kommunens virksomheter har ansvaret for å ivareta miljø og klimahensyn. Dette gjelder alle våre torgplasser! For salg av matvarer o.l. stilles det krav om godkjenning fra Mattilsynet. Dette gjelder både produkter som selges, men også kjøretøyet som produktene fraktes og oppbevares i. For handel med egg, honning, grønnsaker, poteter, frukt og bær i sin naturlige form, kreves det ikke slik godkjenning

Leiekontrakt og/eller godkjennelse fra kommunen skal forevises på stedet etter oppfordring. Det er ikke tillat å overlate plassen til andre eller selge annet enn hva det er søkt om, og heller ikke fremleie sin egen plass.

Når gyldig avtale er signert forplikter ansvarlig søker seg til å overholde de til enhver tid gjeldende bestemmelser.

Trafikk- og parkeringsregler for stand/salgsplass

Vanlige trafikk- og parkeringsregler gjelder for leietakere av stand/salgsplass. Kjøring på fortau og parkering helt eller delvis på fortau/gågate er strengt forbudt. Gjeldene parkeringsregler gjelder også, herunder parkeringssoner, avgiftsplikt og annet p-regulerende skilting. Det er lov til av- og pålessing av varer selv om det er parkering forbudt på kommunale veier. Ved forventet lengere bruk av av- og pålessing kan en generell dispensasjon søkes av parkeringsavdelingen.

 

Søknadsskjema

Vennligst bruk Bærum kommune sitt elektroniske skjema «Torgplass/salgsplass – søknad» for leie av areal på Bekkestua

Fyll ut skjema

Gjelder det salgsplass i Sandvika se

Markedsdager

For stands/salgsboder i forbindelse med Bekkestuadagene, ta kontakt med Bekkestua sentrumsforening på e-post post@bekkestua.org

Saksbehandling

Bærum kommune, vei- og trafikkforvaltning og parkering behandler søknader fortløpende. Standard svartid er 3 uker fra mottatt søknad. Alle søknader besvares skriftlig.

Søknader behandles ikke over telefon.

Uteservering for serveringsteder

Ønsker du å leie areal til uteservering i Sandvika vennligst benytt søknadsskjema for uteservering

Ved spørsmål ta kontakt med Bærum kommune parkering på

parkering@baerum.kommune.no