Ordinær skjenke og serveringsbevilling

Søknader som serverings- og skjenkebevilling må sendes inn minst tre måneder før man planlegger oppstart. Søknaden oversendes både til sosialtjenesten, politiet, kemner og skatteetat for uttalelse. De kan også bli oversendt andre instanser. 

  • En fast skjenkebevilling koster minst 5100 kr i året, basert på stedets omsetning av antall liter alkohol. 
  • Skjenkebevillingene varer normalt inntil 4 år. De skjenkebevillingene som gis nå varer til 30.09.2020.

Søk skjenke- og serveringsbevilling her

Hvis man ikke laster opp vedleggene selv sammen med søknaden, er det viktig å ettersende dem så raskt som mulig.

Søk om serveringsbevilling her

Bevillingspolitiske retningslinjer (pdf)

Følgende må legges ved søknaden:

  • skatteattest fra kemner på alle sentrale personer og selskaper
  • mva-attest fra skatteetaten på involverte selskaper
  • diplomer på bestått kunnskapsprøve (styrer og stedfortreder)
  • skisse over skjenkearealet

Ytterligere dokumenter kan bli etterspurt senere.

Vandelskrav

Sentrale personer i virksomheten må ha utvist uklanderlig vandel med hensyn til relevant lovgivning. Det vil si alkohollovgivningen, annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen.

Skjenketider i Bærum

  • Innendørs: skjenking til kl. 03.00
  • Utendørs i boligområder: skjenking til kl. 22.30 i boligområder
  • Utendørs utenfor boligområder: skjenking til kl. 23.30 i september til april og til kl. 00.30 i mai til august.
  • Indre Sandvika sentrum: skjenking til kl. 23.30 i september til april og til kl. 00.30 i mai til august. Se skjenkekart (pdf).

Publikum kan drikke opp i 30 minutter etter at skjenketiden har utløpt.

Endring av skjenkeareal og skjenketid 

Skjema om slike endringer fylles ut i skjemaportalen til Bærum kommune.

Gebyrer

Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr 1 630 for salg og kr 5 100 for skjenking. Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere. For ambulerende bevilling er prisen kr 360 pr. gang.

Neste endring i pris kan ventes i januar 2019.

Bevilling Folkehelsekontoret

Spørsmål om skjenke- og serveringsbevilling kan rettes til oss.

Telefon 67 50 32 00

Post fra steder med bevilling/søknadsbehandling kan sendes til post@baerum.kommune.no (husk å merke hvilket sted det gjelder eller vis til referansenummer)

Postadresse

Bærum kommune
Folkehelsekontoret
Postboks 700
1304 SANDVIKA