Ordinær skjenke og serveringsbevilling

Søknader som serverings- og skjenkebevilling må sendes inn minst tre måneder før man planlegger oppstart. Søknaden oversendes både til sosialtjenesten, politiet, kemner og skatteetat for uttalelse. De kan også bli oversendt andre instanser. 

  • En fast skjenkebevilling koster minst 5100 kr i året, basert på stedets omsetning av antall liter alkohol. 
  • Skjenkebevillingene varer normalt inntil 4 år. De skjenkebevillingene som gis nå varer til 30.09.2020.

Søk skjenke- og serveringsbevilling her

Hvis man ikke laster opp vedleggene selv sammen med søknaden, er det viktig å ettersende dem så raskt som mulig.

Søk om serveringsbevilling her

Bevillingspolitiske retningslinjer (pdf)

Følgende må legges ved søknaden:

  • skatteattest fra kemner på alle sentrale personer og selskaper
  • mva-attest fra skatteetaten på involverte selskaper
  • diplomer på bestått kunnskapsprøve (styrer og stedfortreder)
  • skisse over skjenkearealet

Ytterligere dokumenter kan bli etterspurt senere.

Vandelskrav

Sentrale personer i virksomheten må ha utvist uklanderlig vandel med hensyn til relevant lovgivning. Det vil si alkohollovgivningen, annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen.

Skjenketider i Bærum

  • I Bærum er det lov å skjenke til kl 02.30 inne.
  • Utendørs er det lov å skjenke til kl. 23 i boligområder og til kl. 24 utenfor boligområder.

I Sandvika indre del av sentrum er det egne regler for skjenking utendørs, her kan man skjenke ute til kl. 24. Det er et vilkår at det ikke spilles musikk ute etter kl. 23.

Endring av skjenkeareal og skjenketid

Søknader sendes på e-post til post@baerum.kommune.no eller ved brev til Bærum kommune, 1304 SANDVIKA. 

Send inn beskrivelse og skisse av arealet man ønsker å utvide til.

Gebyrer

Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr 1 630 for salg og kr 5 100 for skjenking. Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere. For ambulerende bevilling er prisen kr 360 pr. gang.

Neste endring i pris kan ventes i januar 2019.

Bevilling Folkehelsekontoret

Spørsmål om skjenke- og serveringsbevilling kan rettes til oss.

Telefon 67 50 32 00

Post fra steder med bevilling/søknadsbehandling kan sendes til post@baerum.kommune.no (husk å merke hvilket sted det gjelder eller vis til referansenummer)

Postadresse

Bærum kommune
Folkehelsekontoret
Postboks 700
1304 SANDVIKA