Styrer og stedfortreder

For hver bevilling skal det utpekes en styrer og stedfortreder som må godkjennes av kommunen.

Krav til personene:

  • Må være ansatt på skjenkestedet eller arbeide der som eier.
  • Må være over 20 år og ha bestått kunnskapsprøven for skjenking.
  • Må ha uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og andre lovregler som har sammenheng med alkohollovens formål.

Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett og ansvar over skjenkingen. I styrers fravær hviler styrerens plikter på stedfortrederen. Bevillingshaveren må straks søke om godkjenning av ny styrer og stedfortreder dersom den tidligere slutter.

Diplom for kunnskapsprøven må legges ved søknaden. Dette er ikke nødvendig hvis prøven er tatt i Bærum kommune.

Hva som er pensum er avhengig av om man skal jobbe på skjenkested eller i butikk. Alt pensum finnes i alkoholloven:

  • Skjenkesteder (skjenkebevilling): Kunnskap om kapittel 1, 4, 5, 7, 8 og 9 samt forskrifter gitt i hjemmel i bestemmelser i disse kapitlene. Kjennskap til kapittel 2, 3, 6 og 10 samt forskrifter gitt i hjemmel i bestemmelser i disse kapitlene.
  • Butikker (salgsbevilling): Kunnskap om kapittel 1, 3, 7, 8 og 9 samt forskrifter gitt i hjemmel i bestemmelser i disse kapitlene. Kjennskap til kapittel 2, 4, 5, 6, og 10 samt forskrifter gitt i hjemmel i bestemmelser i disse kapitlene.

Bevilling Folkehelsekontoret

Spørsmål om skjenke- og serveringsbevilling kan rettes til oss.

Telefon 67 50 32 00

Post fra steder med bevilling/søknadsbehandling kan sendes til post@baerum.kommune.no (husk å merke hvilket sted det gjelder eller vis til referansenummer)

Postadresse

Bærum kommune
Folkehelsekontoret
Postboks 700
1304 SANDVIKA