Etablererprøven

Daglig leder på serveringssted må ha etablererprøven. Prøven består av 50 spørsmål om hvordan man driver et serveringssted.

Tid for prøvetaking avtales på forhånd med oss,  ta kontakt på telefon 67 50 32 00.
Man kan ta prøver mandag til torsdag.

Pris 

kr. 400,-

Pensum

Det anbefales at deltakerne på forhånd har lest heftet "Etablererprøven for serveringsvirksomhet".

Heftet bestilles fra: VINN, 8512 NARVIK, tlf.: 76 96 72 00/75 eller faks: 76 96 72 01, internettadresse: www.vinn.no og e-post:firmapost@vinn.no

Gjennomføring av etablererprøven

Etablererprøven er en flervalgsprøve. Til hvert spørsmål er det oppgitt flere svaralternativ, hvorav ett er riktig svar. Det er 50 spørsmål, man må ha 40 riktige for å ha bestått. Prøven finnes kun på norsk språk.

Du får 90 minutter til besvarelse av prøven.

Det er ikke tillatt med ordbok. 

Det er lov å ha med lovsamling eller særtrykk av aktuelle lover (for eksempel serveringsloven, arbeidsmiljøloven, røykeloven og alkoholloven). Disse kan også skrives ut fra Lovdata. Vi har utskrift av en del av de aktuelle lovene tilgjengelig når prøven avlegges.

For å kunne godkjennes som styrer/daglig leder må vedkommende: 

  • Være myndig (18 år)
  • Ha utvist uklanderlig vandel i forhold til serveringsloven og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med serveringslovens formål. 
  • Daglig leder må ha etablererprøven.

Bevilling Folkehelsekontoret

Spørsmål om skjenke- og serveringsbevilling kan rettes til oss.

Telefon 67 50 32 00

Post fra steder med bevilling/søknadsbehandling kan sendes til post@baerum.kommune.no (husk å merke hvilket sted det gjelder eller vis til referansenummer)

Postadresse

Bærum kommune
Folkehelsekontoret
Postboks 700
1304 SANDVIKA