Kunnskapsprøven

Styrer og stedfortreder må ha kunnskapsprøven. Du kan også ta kunnskapsprøven for kontrollører hos oss, uansett i hvilken kommune du skal jobbe som kontrollør. Prøven består av 30 spørsmål om reglene i alkoholloven.

Tid for prøvetaking avtales på forhånd ved å ta kontakt med oss på telefon 67 50 32 00.
Man kan ta prøver mandag til torsdag.

Pris 

kr. 400,-

Pensum

Hva som er pensum er avhengig av om man skal jobbe på skjenkested eller i butikk. Alt pensum finnes i alkoholloven:

  • Skjenkesteder (skjenkebevilling): Kunnskap om kapittel 1, 4, 5, 7, 8 og 9 samt forskrifter gitt i hjemmel i bestemmelser i disse kapitlene. Kjennskap til kapittel 2, 3, 6 og 10 samt forskrifter gitt i hjemmel i bestemmelser i disse kapitlene.
  • Butikker (salgsbevilling): Kunnskap om kapittel 1, 3, 7, 8 og 9 samt forskrifter gitt i hjemmel i bestemmelser i disse kapitlene. Kjennskap til kapittel 2, 4, 5, 6, og 10 samt forskrifter gitt i hjemmel i bestemmelser i disse kapitlene.

Alkoholloven kan kjøpes i bokhandel eller skrives ut her: Link til alkoholloven

Gjennomføring av kunnskapsprøven

Kunnskapsprøven om alkoholloven er en elektronisk flervalgsprøve. Til hvert spørsmål er det oppgitt flere svar, hvorav ett er riktig. Man får 60 minutter til besvarelse av prøven. Ingen hjelpemidler tillatt, annet enn ordbøker hvis man trenger det. Det er 30 spørsmål, man må ha minst 24 riktige svar for å ha bestått. Prøven finnes kun på norsk språk.

Bevilling Folkehelsekontoret

Spørsmål om skjenke- og serveringsbevilling kan rettes til oss.

Telefon 67 50 32 00

Post fra steder med bevilling/søknadsbehandling kan sendes til post@baerum.kommune.no (husk å merke hvilket sted det gjelder eller vis til referansenummer)

Postadresse

Bærum kommune
Folkehelsekontoret
Postboks 700
1304 SANDVIKA