Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven. Prøven består av 30 spørsmål om reglene i alkoholloven.

 Det er også mulig å ta kunnskapsprøven for kontrollører i Bærum kommune. Det er ikke nødvendig å arbeide som kontrollør i Bærum selv om prøven er tatt her. 

Tid og pris

Tid for prøvetaking bestilles på nett:

Hvis du har utfordringer med nettbestilling, ta kontakt på telefon 67503200. Prøven koster kr. 400,- og kan tas mandager til torsdager.

Sted

Prøven tas i lokalene til Folkehelsekontoret, dialogsenter J i Kommunegården, Arnold Haukelands plass 10 i Sandvika.

Pensum

Hva som er pensum avhenger av om arbeidsstedet er et skjenkested eller en butikk. Alt pensum finnes i alkoholloven og alkoholforskriften:

  • Skjenkesteder (skjenkebevilling): Kandidaten skal ha god kunnskap om kapittel 1, 4, 5, 7, 8 og 9 samt forskrifter gitt med hjemmel i disse kapitlene. Kandidaten skal ha kjennskap til kapittel 2, 3, 6 og 10 samt forskrifter gitt med hjemmel i disse kapitlene.
  • Butikker (salgsbevilling): Kandidaten skal ha god kunnskap om kapittel 1, 3, 7, 8 og 9 samt forskrifter gitt med hjemmel i disse kapitlene. Kandidaten skal ha kjennskap til kapittel 2, 4, 5, 6, og 10 samt forskrifter gitt med hjemmel i disse kapitlene.

Alkoholloven kan kjøpes i bokhandel eller skrives ut her.

Alkoholforskriften

Gjennomføring av kunnskapsprøven

Kunnskapsprøven om alkoholloven er en elektronisk flervalgsprøve. Til hvert spørsmål er det oppgitt flere svar, hvorav ett er riktig. Du får 60 minutter til besvarelse av prøven. Ingen hjelpemidler er tillatt, annet enn ordbøker hvis det trengs. Prøven består av 30 spørsmål og du må ha minst 24 riktige svar for å ha bestått. Forsøk på juks vil bli politianmeldt. Prøven finnes kun på norsk språk. Det er mulig å få prøven opplest ved dokumentert dysleksi. 

Her finner du mer informasjon om kunnskapsprøven

Bevilling Folkehelsekontoret

Spørsmål om skjenke- og serveringsbevilling kan rettes til oss.

Telefon 67 50 40 50

Post fra steder med bevilling/søknadsbehandling kan sendes til post@baerum.kommune.no (husk å merke hvilket sted det gjelder eller vis til referansenummer)

Postadresse

Bærum kommune
Folkehelsekontoret
Postboks 700
1304 SANDVIKA