Skjenkekontrollører må ha bestått kunnskapsprøven for kontrollører. Formålet er å kunne utføre en forsvarlig salgs- og skjenkekontroll.

Prøven har 30 spørsmål om reglene i alkoholloven. Det er ikke nødvendig å arbeide som kontrollør i Bærum selv om prøven er tatt her. 

Tid og pris

Tid for prøvetaking bestilles på nett:

Hvis du har utfordringer med nettbestilling, ta kontakt på telefon 67503200. Prøven koster kr. 400,- og kan tas mandager til torsdager.

Sted

Prøven tas i lokalene til Folkehelsekontoret, dialogsenter J i Kommunegården, Arnold Haukelands plass 10 i Sandvika.

Pensum

De som skal jobbe som salgs- og skjenkekontrollører har samme pensum som styrer og stedfortreder i butikker og ved skjenkesteder. Alt pensum finnes i alkoholloven og alkoholforskriften. Det er en fordel å ha lest Veileder i salgs- og skjenkekontroll, utgitt av Helsedirektoratet. 

Alkoholloven kan kjøpes i bokhandel eller skrives ut her.

Alkoholforskriften

Bestått kontrollørprøve dokumenterer at kandidaten har god kunnskap om innholdet i bestemmelsene i alkohollovens kapittel 1, 3, 4, 5, 7, 8 og 9, samt forskrifter gitt med hjemmel i disse kapitlene. Kandidaten skal også ha kjennskap til alkohollovens kapittel 2, 3, 4, 5, 6, 10, samt forskrifter gitt med hjemmel i disse kapitlene.

Gjennomføring av kunnskapsprøven

Kunnskapsprøven om alkoholloven er en elektronisk flervalgsprøve.  Til hvert spørsmål er det oppgitt flere svar, hvorav ett er riktig. Det er 30 spørsmål og du må ha minst 24 riktige svar for å ha bestått. Du får 60 minutter til å svare på prøven.

Ingen hjelpemidler er tillatt, annet enn ordbøker hvis det trengs. Prøven finnes kun på norsk språk. Det er mulig å få prøven opplest ved dokumentert dysleksi. 

Bevilling Folkehelsekontoret

Spørsmål om skjenke- og serveringsbevilling kan rettes til oss.

Telefon 67 50 40 50

Post fra steder med bevilling/søknadsbehandling kan sendes til post@baerum.kommune.no (husk å merke hvilket sted det gjelder eller vis til referansenummer)

Postadresse

Bærum kommune
Folkehelsekontoret
Postboks 700
1304 SANDVIKA