Lover og forskrifter

Kommunal forskrift § 1 - Salgstid for alkohol med høyst 4,7 volumprosent alkohol

Alkoholloven § 3-7 

Salgstider 
når salgstid
Hverdager kl. 8.00 - 20.00
Lørdager kl. 8.00 - 18.00
Søndager og helligdager Forbudt å selge eller utlevere alkohol
Onsdag før Skjærtorsdag kl. 8.00 - 18.00
Påskeaften kl. 8.00 - 18.00
Hverdag før 1. mai kl. 8.00 - 20.00
Lørdag før 1. mai kl. 8.00 - 18.00
1. mai Forbudt å selge eller utlevere alkohol
Hverdag før 17. mai kl. 8.00 - 20.00
Lørdag før 17. mai kl. 8.00 - 18.00
17. mai Forbudt å selge eller utlevere alkohol
Dagen før Kristi himmelfart kl. 8.00 - 20.00
Pinseaften kl. 8.00 - 18.00
Valgdagen kl. 8.00 - 20.00 
Julaften kl. 8.00 - 18.00 
Nyttårsaften kl. 8.00 - 18.00

Vær oppmerksom på at lov om helligdager blant annet sier:

  • De fleste salgssteder må stenge kl. 16.00 på påskeaften, pinseaften og julaften.
  • Utsalgssteder kan holde åpent de tre siste søndagene før julaften mellom kl. 14.00 og kl. 20.00, men ikke selge øl. 

jfr. Lov om helligdager og helligdagsfred.

Bevilling Folkehelsekontoret

Spørsmål om skjenke- og serveringsbevilling kan rettes til oss.

Telefon 67 50 40 50

Post fra steder med bevilling/søknadsbehandling kan sendes til post@baerum.kommune.no (husk å merke hvilket sted det gjelder eller vis til referansenummer)

Postadresse

Bærum kommune
Folkehelsekontoret
Postboks 700
1304 SANDVIKA