Registrering i Tobakkssalgsregisteret

Alle som selger tobakksvarer må registrere seg i Tobakkssalgsregisteret til Helsedirektoratet. Det gjelder også de som selger e-sigaretter, gjenoppfyllingsbeholdere, urtebaserte røykeprodukter og andre tobakkssurrogater.

Her finner du Tobakkssalgsregisteret og mer informasjon

Ved salgsslutt må salgsstedet avregistrere seg fra Tobakkssalgsregisteret.

Tobakkstilsyn

Folkehelsekontoret kontrollerer alle steder som selger tobakksvarer til forbrukere i Bærum kommune. Alle steder skal kontrolleres minst én gang i året. Kommunen kontrollerer blant annet: 

  • At varene er kjøpt fra en registrert grossist
  • At tobakksvarer ikke selges til personer under 18 år
  • At salgsstedet har en internkontroll som er tilpasset det enkelte salgssted
  • At det ikke reklameres for tobakksvarer
  • At tobakksvarer- og tobakksutstyr er oppbevart slik at det ikke er synlig for kunder
  • At tobakksvarene er lovlige

Sanksjoner ved brudd         

Ved brudd på tobakksskadeloven, kan følgende reaksjoner benyttes:

  • Pålegg om retting
  • Tvangsmulkt
  • Salgsforbud i en periode

Tilsynsavgift

Alle faste salgssteder må betale en årlig tilsynsavgift, som fastsettes av statlig forskrift. For faste salgssteder er avgiften på kr. 5 420,- Dette vil justeres årlig, neste justering kan ventes i januar 2025. Salgsstedene som er registrert mottar en faktura av kommunen.

Lover og regler

Bevilling Folkehelsekontoret

Spørsmål om skjenke- og serveringsbevilling kan rettes til oss.

Telefon 67 50 40 50

Post fra steder med bevilling/søknadsbehandling kan sendes til post@baerum.kommune.no (husk å merke hvilket sted det gjelder eller vis til referansenummer)

Postadresse

Bærum kommune
Folkehelsekontoret
Postboks 700
1304 SANDVIKA