I henhold til alkoholloven § 1-6, skal alle salgs- og skjenkebevillinger fornyes innen 30. september året etter at et nytt kommunestyre tiltrer.

Frist for søknad om fornyelse er satt til 01.04.2024.

Skjema for fornyelse av skjenkebevilling for 2024 – 2028.