Ambulerende skjenkebevilling gis til mindre lukkede arrangementer der man på forhånd vet hvem som kommer. Eksempler er private jubileum, bryllup og mindre jobbfester.

  • Man trenger ikke bevilling for private selskaper der man har med alkoholen selv, hvis den som leier ut lokalet ikke har noe med mat og drikke å gjøre.
  • Man trenger ikke søke bevilling hvis ansatte benytter arbeidsgivers lokaler til arrangementet.

Skal man selge alkoholen, må man alltid søke om bevilling. Hvis man bestiller mat og drikke via utleier eller utleiers påkrevde cateringselskap, må man også søke ambulerende bevilling.

Alkoholloven § 8-9 sier mer om hvem som må, og ikke må søke bevilling.

Søknad og søknadsfrist 

I søknaden skal det føres opp en ansvarlig person. Det må også foreligge en nøyaktig beskrivelse av hvor arrangementet skal foregå, innendørs og utendørs. Noen ganger må det leveres inn en skisse over arealet, og/eller dokumentasjon på at man har fått tillatelse fra grunneier.

Søknadsfrist er minimum 14 dager før arrangementet.

Søknadsskjema for ambulerende skjenkebevilling.

Her finner du oversikt over skjenketider i Bærum. 

Pris

Gebyr for skjenkebevilling for ambulerende skjenkebevilling er kr. 440,- per arrangement.

Prisen vil indeksreguleres jevnlig ettersom alkoholforskriften endres.

Bevilling Folkehelsekontoret

Spørsmål om skjenke- og serveringsbevilling kan rettes til oss.

Telefon 67 50 40 50

Post fra steder med bevilling/søknadsbehandling kan sendes til post@baerum.kommune.no (husk å merke hvilket sted det gjelder eller vis til referansenummer)

Postadresse

Bærum kommune
Folkehelsekontoret
Postboks 700
1304 SANDVIKA