Ambulerende skjenkebevilling

Ambulerende skjenkebevilling gis til mindre lukkede arrangementer som private jubileum, bryllup, mindre jobbfester, der man på forhånd vet hvem som kommer. Man trenger ikke bevilling for private selskaper der man har med alkoholen selv, hvis den som leier ut lokalet ikke har noe med mat og drikke å gjøre. Man trenger ikke søke bevilling hvis ansatte benytter arbeidsgivers lokaler til arrangementet.

Skal man selge alkoholen, må man alltid søke om bevilling. Hvis man bestiller mat og drikke via utleier eller utleiers påkrevde cateringselskap, må man også søke ambulerende bevilling.

Alkoholloven § 8-9 sier mer om hvem som må, og ikke må søke bevilling.

Søknadsfrist er 14 dager før arrangementet.

Søknadsskjema for ambulerende skjenkebevilling.

Man må føre opp en ansvarlig person. Man må også beskrive nøyaktig hvor arrangementet skal foregå, særlig hvis det er utendørs. Noen ganger må man levere inn en skisse over arealet, og/eller dokumentasjon på at man har fått tillatelse fra grunneier.

Skjenketider i Bærum 

Pris

  • Pris er 360 kroner.

Prisen vil indeksreguleres jevnlig ettersom forskriften endres.

Bevilling Folkehelsekontoret

Spørsmål om skjenke- og serveringsbevilling kan rettes til oss.

Telefon 67 50 32 00

Post fra steder med bevilling/søknadsbehandling kan sendes til post@baerum.kommune.no (husk å merke hvilket sted det gjelder eller vis til referansenummer)

Postadresse

Bærum kommune
Folkehelsekontoret
Postboks 700
1304 SANDVIKA