Skjenkebevilling for enkelt anledning

Bevillingen gjelder for åpne arrangementer som festival, offentlig arrangement, vernissasje, forestilling, seniorsenter og store jobbfester med kunder.

Saksbehandlingen er forenklet, fordi det dreier seg om et kortere tidsrom enn faste bevillinger. Normalt gis ikke slik bevilling for mer enn 14 dager.

Søknad og søknadsfrist 

I søknaden skal det føres opp en ansvarlig person. Det må også foreligge en nøyaktig beskrivelse av hvor arrangementet skal foregå, særlig hvis det er utendørs. Noen ganger må det levere inn en skisse over arealet, og/eller dokumentasjon på at man har fått tillatelse fra grunneier. Søknaden legges frem for politiet som uttaler seg.

Søknadsfrist er minimum åtte uker før arrangementet.

Søknadsskjema for enkelt anledning

Her finner du oversikt over skjenketider i Bærum. 

Pris

Gebyr for skjenkebevilling for enkelt anledning er kr. 5 300 per arrangement.

Kommunestyret har vedtatt at små kulturarrangementer og arrangementer i regi av seniorsentre og frivillige organisasjoner skal betale samme pris som ved ambulerende skjenkebevilling. Dette kan endres ved politisk vedtak.

Forskrift om bevillingsgebyr

Omsetningsoppgave

Arrangementer som antas å omsette mye alkohol må sende inn omsetningsoppgave der de etter arrangementet skal fylle ut hvor mange liter de har solgt av øl, vin og brennevin. De vil så få en etterfakturering hvis beløpet overstiger gebyret.

Skjema for omsetningsoppgave.

Bevilling Folkehelsekontoret

Spørsmål om skjenke- og serveringsbevilling kan rettes til oss.

Telefon 67 50 32 00

Post fra steder med bevilling/søknadsbehandling kan sendes til post@baerum.kommune.no (husk å merke hvilket sted det gjelder eller vis til referansenummer)

Postadresse

Bærum kommune
Folkehelsekontoret
Postboks 700
1304 SANDVIKA