Skjenkebevilling for enkelt anledning

Bevillingen gjelder for åpne arrangementer som festival, offentlig arrangement, vernissage, forestilling, seniorsenter.

Skjenkebevilling for enkelt anledning er en bevilling på lik linje med en fast skjenkebevilling. Saksbehandlingen er forenklet, fordi det dreier seg om et kortere tidsrom. Normalt gis ikke slik bevilling for lengre tidsrom enn 14 dager.

Søknadsfrist er 4 uker før arrangementet.

Søknadsskjema for enkelt anledning

Man må føre opp en ansvarlig person. Man må også beskrive nøyaktig hvor arrangementet skal foregå, særlig hvis det er utendørs. Noen ganger må man levere inn en skisse over arealet, og/eller dokumentasjon på at man har fått tillatelse fra grunneier. Søknaden legges frem for politiet som uttaler seg.

Skjenketider i Bærum 

Pris

Gebyr for skjenkebevilling for enkelt anledning er kr 5 100 per arrangement.

Kommunestyret har vedtatt at små kulturarrangementer og arrangementer i regi av seniorsentre og frivillige organisasjoner skal betale samme pris som de som  søker om ambulerende bevilling. Dette kan endres ved politisk vedtak.

Forskrift om bevillingsgebyr

Omsetningsoppgave

Arrangementer som antas å omsette mye alkohol får tilsendt en omsetningsoppgave der de etter arrangementet skal fylle ut hvor mange liter de har solgt av øl, vin og brennevin. De vil så få en etterfakturering hvis beløpet overstiger gebyret.

 

Bevilling Folkehelsekontoret

Spørsmål om skjenke- og serveringsbevilling kan rettes til oss.

Telefon 67 50 32 00

Post fra steder med bevilling/søknadsbehandling kan sendes til post@baerum.kommune.no (husk å merke hvilket sted det gjelder eller vis til referansenummer)

Postadresse

Bærum kommune
Folkehelsekontoret
Postboks 700
1304 SANDVIKA