Bevillingen gjelder for åpne arrangementer som festival, offentlig arrangement, vernissasje, forestilling, seniorsenter og store jobbfester med kunder.

Saksbehandlingen er forenklet, fordi det dreier seg om et kortere tidsrom enn faste bevillinger. Normalt gis ikke slik bevilling for mer enn 14 dager.

Søknad og søknadsfrist 

I søknaden skal det føres opp en ansvarlig person. Det må også foreligge en nøyaktig beskrivelse av hvor arrangementet skal foregå, særlig hvis det er utendørs. Noen ganger må det levere inn en skisse over arealet, og/eller dokumentasjon på at man har fått tillatelse fra grunneier. Søknaden legges frem for politiet som uttaler seg.

Søknadsfrist er minimum åtte uker før arrangementet.

Søknadsskjema for enkelt anledning

Her finner du oversikt over skjenketider i Bærum. 

Pris

Skjenkebevilling for enkelt anledning på arrangementer i regi av seniorsentrene, frivillige organisasjoner og små lokale kulturarrangementer (under 600 personer) følger gebyrsatsen til ambulerende bevilling. Større kulturarrangementer (over 600 personer) betaler ordinært gebyr.

  • Øvrige arrangementer opp til 50 personer betaler 25 % av ordinært bevillingsgebyr.
  • Øvrige arrangementer 51-599 personer betaler 50 % av ordinært bevillingsgebyr.
  • Øvrige arrangementer fra 600 personer betaler 100 % av ordinært bevillingsgebyr.

Ordinært gebyr er i 2024 kr. 6 100,- per arrangement, prisen indeksreguleres årlig.

Forskrift om bevillingsgebyr

Omsetningsoppgave

Arrangementer som antas å omsette mye alkohol må sende inn omsetningsoppgave der de etter arrangementet skal fylle ut hvor mange liter de har solgt av øl, vin og brennevin. De vil så få en etterfakturering hvis beløpet overstiger gebyret.

Skjema for omsetningsoppgave.

Bevilling Folkehelsekontoret

Spørsmål om skjenke- og serveringsbevilling kan rettes til oss.

Telefon 67 50 40 50

Post fra steder med bevilling/søknadsbehandling kan sendes til post@baerum.kommune.no (husk å merke hvilket sted det gjelder eller vis til referansenummer)

Postadresse

Bærum kommune
Folkehelsekontoret
Postboks 700
1304 SANDVIKA