1. Reglementets virkeområde
  1. Sandvika gjestebrygge omfatter gjestebrygga fra Kalvøybroen og frem til Rigmorbrygga.
  2. Området eies av Bærum kommune. Oppfølging og daglig drift utføres av avdeling for Vei og Trafikk v/Drift og Vedlikehold.
  3. Bruk av gjestebrygga forutsetter aksept av dette reglementet.
 2. Generelle bestemmelser
  1. Gjestebrygga er åpen i perioden 1. mai til 1. oktober. I forbindelse med annonserte arrangementer vil bryggen kunne være stengt i kortere perioder.
  2. Maks liggetid er to døgn. Dette medfører at fartøy må forlate gjestebryggen og kan tidligst benytte gjestebryggen 24 timer etter avreise.
  3. Det skal være nattero kl. 23.00. Musikk o.l. fra fartøyene, uansett tid, skal ikke være så høy at det kan sjenere andre brukere av gjestebrygga.
  4. Det er forbudt å fylle drivstoff mens fartøyet ligger fortøyd ved gjestebrygga.
  5. Grilling/åpen ild på gjestebrygga er forbudt.
  6. Alle personer som oppholder seg på gjestebrygga plikter å følge anvisninger fra vaktpersonalet. Manglende etterfølgelse eller brudd på reglementet kan medføre bortvisning.
  7. Skade voldt på bryggeanlegget under opphold er fartøyets eier/-førers ansvar. Skader skal umiddelbart meldes til Drift og Vedlikehold på:

   67 50 40 50 eller e-post adr. Post@baerum.kommune.no

  8. Ved brudd på reglementet kan fartøy fjernes for eiers regning og risiko.
 3. Betalingsbestemmelser
  1. Alle fartøy som ligger langs gjestebrygga, skal betale havneavgift etter gjeldende prisliste.
  2. Fartøyets eier/ -fører er ansvarlig for at havneavgift blir betalt, og for at kvitteringsmerke blir påsatt fartøyet eller fortøyningstau godt synlig og lesbart. Betales det via app må fartøyet være registrert i småbåtregisteret og betalingen må knyttes opp til registreringsnummer.

Prisliste for tjenester knyttet til gjestebrygga kan du finne her.

Veier og parkeringsområder - Drift og forvaltning

Postadresser: 

Bærum kommune
Natur-, vei- og miljøforvaltning
Postboks 700
1304 Sandvika

Bærum kommune
Natur, idrett og veidrift
Postboks 700
1304 Sandvika

Telefon:

67 50 40 50

E-post: 

post@baerum.kommune.no