Her kan du lese Reglement for Sandvika gjestebrygge og Elvepromenaden. Du finner også lenke til prisliste og lenke til engelsk og polsk oversettelse.

1.1. Reglement for Sandvika gjestebrygge og Elvepromenaden

1.2 Reglementets virkeområde:

a. Sandvika gjestebrygge strekker seg fra Kalvøybroen til Rigmorbrygga.

b. Elvepromenaden strekker seg fra nordenden av Rigmorbrygga til kaifront opphører.

c. Området eies, forvaltes og driftes av Bærum kommune.

d. All bruk av Sandvika gjestebrygge og Elvepromenaden forutsetter aksept av dette reglementet.

1.3 Generelle bestemmelser:

a. Sandvika gjestebrygge og Elvepromenaden er åpen i perioden fra siste fredag før påske til 15. oktober. I forbindelse med annonserte arrangementer vil bryggene kunne være stengt i kortere perioder.

b. Når eier/fører forlater sitt fartøy skal kontaktinformasjon til eier/fører være tydelig oppslått. Dette for at eier/fører enkelt skal kunne kontaktes ved en akutt situasjon.

c. Fartøy eller andre gjenstander skal ikke brukes eller etterlates slik at det kan være til fare eller ulempe for bruken av farvannet eller havnen.

d. Det tillates ikke at fartøy ligger fortøyd utenfor hverandre.

e. Maksimal liggetid på Sandvika gjestebrygge er to døgn. Fartøy må være borte i minimum et døgn før ny periode kan påbegynnes.

f. Det er ikke tillat å ligge fortøyd ved Elvepromenaden i tidsrommet 01:00 – 06:00.

g. Kommunal tømmestasjon for septik/sewage må ikke blokkeres unødig.

h. Fartøy må ikke blokkere redningsleidere. Om dette ikke er praktisk mulig plikter fartøy å henge ut egen bade-/rednigsleider. Alle fartøy oppfordres uansett til å henge ut sin leider. 

i. Det skal være nattero på hele området mellom kl. 23:00 og 09:00. Musikk o.l. fra fartøy, uansett tid, skal ikke sjenere andre brukere av området.

j. Det er forbudt å fylle drivstoff mens fartøy ligger fortøyd ved Sandvika gjestebrygge/ Elvepromenaden.

k. Grilling/åpen ild på Sandvika gjestebrygge/Elvepromenaden er forbudt.

l. Alle personer som oppholder seg på/ved Sandvika gjestebrygge/Elvepromenaden plikter å følge anvisninger fra vaktpersonalet.

m. Manglende etterfølgelse eller brudd på reglementet kan medføre bortvisning.

n. Fartøy som fortøyer urettmessig utenfor åpningstid angitt i pkt. a, faktureres med dobbel døgnsats.

o. Skade voldt på bryggeanlegget under opphold, ankomst eller avgang er fartøyeier/-fører sitt ansvar. Skader skal umiddelbart meldes til Bærum kommune ved havnesjef.
Telefon: 67 50 40 50 eller e-post: post@baerum.kommune.no

p. Ved brudd på reglementet kan fartøy fjernes for eiers regning og risiko.

1.4 Betalingsbestemmelser

a. Alle fartøy som fortøyer til Sandvika gjestebrygge/Elvepromenaden skal betale havneavgift etter til enhver tid gjeldende prisliste.

b. Fartøyeier/-fører er ansvarlig for at havneavgift blir betalt. Kvittering for betaling skal festes godt synlig på fartøy eller fortøyningstau.

1.5 Kontaktinformasjon

a. Spørsmål knyttet til dette regelverk eller generelle henvendelser rettes til Bærum kommune på epost: post@baerum.kommune.no

Prisliste for tjenester knyttet til gjestebrygga kan du finne her.

English: Rules for Sandvika Guest Pier and River Promenade

Polski: Regulamin obowiązujący w porcie jachtowym dla gości w Sandvika i na nabrzeżu spacerowym

Veier og parkeringsområder - Drift og forvaltning

Postadresser: 

Bærum kommune
Natur-, vei- og miljøforvaltning
Postboks 700
1304 Sandvika

Bærum kommune
Natur, idrett og veidrift
Postboks 700
1304 Sandvika

Telefon:

67 50 40 50

E-post: 

post@baerum.kommune.no