Vei- og gatenormalen inneholder krav kommunen stiller ved planlegging og bygging av alle kommunale veier og gater i Bærum. Normalen skal sikre at alle anlegg som skal overtas av Bærum kommune bygges trafikksikre, og at drift og vedlikehold kan skje med minst mulig kostnader for veiholder.

Retningslinjene gjelder både private og kommunale veier og gater, også avkjørsler. Når retningslinjene følges, kan vei og gate som bygges av private overtas av kommunen til offentlig drift og vedlikehold.

Vei- og gatenormal

Krav ved Mastebytter

Teknisk veilysnorm

Drift og vedlikeholdsstandard

Drift og vedlikeholdsstandard kommunale veier