Lovfestet rett til plass gjelder søkere som har søkt innen fristen for hovedopptaket 1. mars. Det gjelder også de som fyller ett år innen utgangen av november. Søkere må være bosatt i Bærum kommune.

Tilflyttende kan søke når adresse og innflytningstidspunkt er klart. Dette må påføres søknadens merknadsfelt.

Rettigheten er oppfylt når tilbud om plass i kommunen er sendt.

  • Barn som fyller ett år innen august må ønske plass innen 31. august 2018.
  • Barn som fyller ett år i september må ønske plass innen 30. september 2018.
  • Barn som fyller ett år i oktober må ønske plass innen 31. oktober 2018.
  • Barn som fyller ett år i november må ønske plass innen 30. november 2018.

Plasstilbud og betaling vil gjelde fra den 1. i måneden barnet får plass.

Søkere som ønsker plass etter 30. november er ikke med i hovedopptaket.

Søk om, bytte, endre kontaktopplysninger eller si opp barnehageplass

Samordnet opptak

Hovedopptaket skjer årlig etter søknadsfristen 1. mars, og det tildeles plasser som er ledige i august, september, oktober og november. 
En samordnet opptaksprosess innebærer at det søkes om barnehageplass til private og kommunale barnehager/familiebarnehager på et felles søknadsskjema.
Barnehagekontoret koordinerer opptaket mellom kommunale og private barnehager.

Alle søknader registreres av og bekreftes skriftlig fra Barnehagekontoret.
Den enkelte barnehage har tilgang til sin egen venteliste.
Barnehagekontoret tildeler plass til de kommunale barnehagene.
Private eiere tildeler plass i egne barnehager.

I vår barnehageoversikt kan dere gjennom filtrene på siden se hvilke barnehager som er kommunale og private, og hvilke områder barnehagene hører inn under.

Hvilke barnehager skal jeg søke?

Du kan søke på inntil fem barnehager. Det er viktig å sette seg inn i barnehagenes opptaksregler før det søkes plass, da valg av barnehager er avgjørende for plasstildelingen og retten til å klage. Det er dine barnehageønsker som er utgangspunktet for tildeling; vi prøver først å tildele plass i den barnehagen som er ditt førstevalg, deretter andrevalg og så videre.

Alle de private barnehagene har ulike opptaksregler, vedtatt av det enkelte styre. Om de ikke kan leses på barnehagenes nettsider, må man henvende seg til den enkelte barnehage for å få opplysninger om disse.

Bedriftsbarnehagene og to internasjonale barnehager er unntatt samordnet opptak.

Supplerende opptak

I hovedopptaket tildeles plasser som er ledige i august. Plasser som blir ledige i løpet av året, fylles opp umiddelbart i såkalt supplerende opptak.

Endring av søknad

Du må være innlogget for å endre søknad. I hovedopptaket om våren er søknadsportalen stengt for endringer/nye søknader i ca.4-5 uker etter søknadsfristen 1. mars.

Opptaksregler

Tildeling av plass

Tilbud om plass sendes til søkers e-postadresse.
Det kan imidlertid forekomme at man får telefonisk forespørsel før skriftlig tilbud sendes. Alle spørsmål vedrørende tilbud om plass må rettes til barnehagens styrer.

Venteliste

Når barnet er tildelt plass, slettes søknaden fra ventelisten.
Søknaden slettes også om man takker nei eller lar tilbudet forbli ubesvart.
Ny søknad må sendes for å bli satt på venteliste igjen.

Søke om overflytting/bytte av barnehage

Det benyttes samme skjema som ved førstegangs søknad.
Vær oppmerksom på at dobbel betaling må påregnes ved overflytting midt i året.

Søke om endret oppholdstid for nåværende plass

Endring av oppholdstid avgjøres av styrer i den enkelte barnehage.

Avslag på barnehageplass

Etter hovedopptaket om våren, med tildeling av plasser fra august, sender
Barnehagekontoret avslag til de som ikke har fått tilbud. Avslag gir klagerett.

Oppsigelse av plass

Har du barnehageplass må du sende oppsigelse hvis du:

  • Bytter barnehageplass
  • Flytter fra Bærum

I kommunale barnehager er oppsigelsestiden to måneder gjeldende fra den 1. eller den 15. i måneden. Oppholdsavgiften betales ut oppsigelsestiden.

Private barnehager har ulike oppsigelsestider, som finnes i den enkelte barnehages vedtekter.

Oppsigelse ved skolestart går automatisk fra både private og kommunale barnehager.

Si opp barnehageplassen her.