2023 er over og vi hilser 2024 velkommen. Verden preges av krig og vanskelige økonomiske tider. Den globale situasjonen påvirker oss, men vi må minne oss om at det skjer gode ting i vår kommune – hver eneste dag. I tillegg står vi sammen for å håndtere det som er vanskelig. Det gir håp for det nye året.

 • Dessverre ble 2023 avsluttet på verst tenkelig måte, med drapet på en av våre innbyggere. Min dypeste medfølelse går ut til alle som er berørt, og jeg kan forsikre om at vi som kommune arbeider systematisk og målrettet for å forebygge denne typen hendelser.

  Den 11. september 2023 fikk vi folkevalgte tillit og ansvar fra velgerne. Vårt dyrbare demokrati fungerer, og sammen med dyktige medarbeidere i Bærum, skal vi nå forvalte dette ansvaret.
  Kommunen er vårt organiserte fellesskap for å løse oppgaver og utfordringer samfunnet står sammen om – fra vugge til grav. I Bærum skjer det gode ting hver eneste dag. Noen eksempler fra 2023:

 • • Bærum ble kåret til Norges mest bærekraftige kommune innenfor klima og miljø, sosiale forhold og økonomi og styring.
  • Kommunegården, vår nye storstue, åpnet i Sandvika. Et bygg for innbyggere, ansatte og samarbeid på tvers.
  • TV-aksjonen med rekordinnsamling i Bærum, viser medmenneskelighet, og at vi også i vanskelige tider har både vilje og evne til å hjelpe.

 • Vi har planlagt for mer krevende tider, og et ansvarlig budsjett som opprettholder gode tjenester, er i havn. I 2024 har vi fire satsingsområder:
  • Et inkluderende og aldersvennlig Bærum, med boformer og miljøer som fremmer aktiv aldring. Dette er også tema på Bærumskonferansen 9. januar 2024.
  • Bærum skal være et inkluderende samfunn med plass til alle. Opplevelsen av fellesskap og tilhørighet er grunnleggende behov for alle.
  • Vi fortsetter arbeidet med å være en miljø- og klimaklok kommune.
  • Vi skal møte samfunnsutviklingen gjennom, innovasjon, kontinuerlig endring og forbedring.

Fremtidens løsninger finnes i møtet mellom innbyggerne, kommunens medarbeidere, næringslivet, akademia og den verdifulle frivilligheten. Kommunens visjon «Sammen skaper vi fremtiden» forplikter oss alle til samarbeid.

Vi tenker langsiktig og strategisk når vi bygger. Vi tilrettelegger for boliger, arbeidsplasser og andre relevante behov på en klimaklok måte. Vi skal fortsette å legge til rette for gründere og næringsliv, som ofte går foran og viser vei.

Vi har fått viktige gjennomslag for E18 og bane til Fornebu. Nå ser vi endelig lys i noen tunneler. Regjeringen skal snart bestemme et annet viktig infrastrukturprosjekt - monstermastene. Her står partiene i Bærum samlet i kravet om at de legges i bakken.

Jeg er heldig som får møte våre mange enestående innbyggere, organisasjoner og bedrifter hver dag. Mennesker som vil hverandre vel og som gir av sine ressurser for å gjøre samfunnet og kommunen vår til et bedre sted å være. Det gir håp og fremtidstro.

Av ordfører Lisbeth Hammer Krog

Innlegget sto på trykk i Budstikka 30. desember 2023