Vi ønsker at yngre personer skal ha råd til å bo i egen kommune. Boligprisene gjør det vanskelig å kjøpe egen bolig, og samtidig er det dyrt å leie i Bærum. Dette er utfordringer vi hverken vil eller kan ta lett på – kommunen trenger de unge innbyggerne.

Bærum kommune har fått på plass en ordning med utleieboliger for ungdom på Fornebu, et resultat av de unike utbyggingsavtalene om boligsosiale tiltak. Kommunen har 60 leiligheter som er utleid til unge under 35 år til 60 prosent av markedsleie. I tillegg har kommunen leiligheter for utleie til økonomisk vanskeligstilte og flyktninger.

Kravene for å få utleiebolig er tre års botid i Bærum eller arbeidssted i Bærum. Leietid er tre år med mulighet for forlengelse i ytterligere tre år. Månedlig leie er 8.500 kroner for en toromsleilighet og 12.500 kroner for en treromsleilighet. Utleieleilighetene er svært populære, og det er nå ventetid for både toroms- og treromsleilighetene.

De fleste som har flyttet ut de siste årene, har kjøpt egen bolig blant annet i Vestre Bærum, Asker og Hurum.

Kommunen planlegger å kjøpe ytterligere 30–40 leiligheter med sikte på utleie under markedspris. Kommunen må skynde seg langsomt når det gjelder kjøp av boliger for å unngå å bli prisdrivende i markedet og konkurrere ut førstegangskjøpere. Dette er ett eksempel på grep kommunen kan gjøre for å sikre rimeligere boliger for unge mennesker gjennom avtaler med utbyggerne.

I tillegg har vi etablert Stiftelsen Utleieboliger i Bærum som eier og leier ut 114 leiligheter til unge under 35 år. Det er igangsatt et arbeid for å få på plass tilgjengelige tomter for ytterligere utbygging av rimelige utleieleiligheter til unge. Vi må stille som krav til de store boligutviklerne at de tilbyr varierte boligtyper, nye boligkonsepter og finansieringsmodeller tilpasset ulike behov.

Vi heier på finansieringsmodeller som for eksempel leie til eie, som gjør at flere kan komme seg inn på eiersiden i boligmarkedet.

Kommunen bidrar til å etablere flere nye boformer, som for eksempel «Det gode nabolag», der omsorgsboliger integreres i et større boliganlegg for å oppnå normalisering og mangfold, samtidig som førstegangsetablerere under 35 år tilbys boliger til rabattert pris.

Så langt har Bærum kommune avsatt fem tomter i kommuneplanens arealdel for å etablere «aldringsvennlige boligkonsepter». Disse er Vøyenenga, Eiksmarka, Brynsveien 88, Dønskiveien og Henie Onstad.

En av de største forskjellene blant dagens unge er mellom de som eier og leier bolig.

Gjennom å gi insentiver for sparing, gjøre boliglånspraksisen mer fleksibel og bygge flere mindre leiligheter kan vi sørge for at en større del av den yngre generasjonen får inngangsbillett til boligmarkedet. Alternativet er vedvarende forskjeller.

Av ordfører Lisbeth Hammer Krog - Innlegget er publisert på Budstikkas nettsider 15. juni 2023